Sotsiaalministeeriumis allkirjastati Valitsuse ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide koostöömemorandum, reede, 30. märts 2012

Täna allkirjastasid sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm Vabariigi Valitsuse ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide koostööpõhimõtete memorandumi.

Sotsiaalministri sõnul on märtsi jooksul tehtud mitu suurt sammu puudega inimeste olukorra parandamiseks. „Eelmisel nädalal ratifitseeris Riigikogu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mis aitab täpsustada ja koondada kõik puudega inimeste õigustega seonduva,“ rääkis minister. „Koostöömemorandum ongi järgmine aste selleks, et kaasata rohkem puudega inimeste esindusorganisatsioone riigi otsustusprotsessidesse. Siit edasi töötame ühiselt välja puudega inimeste õiguste kaitse strateegia, et tugevdada puudega inimeste õiguste kaitset ja parandada nende iseseisvat toimetulekut,“ lisas minister.

"Memorandumis mitmepoolselt kokkulepitud põhimõtted väljendavad Valitsuse soovi olla kõigis puuetega inimesi puudutavates eluvaldkondades kaasav ning arvestav,“ ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Saame loota ja kaasa aidata, et poliitikakujundus muutuks sisuliselt kaasavamaks ja läbipaistvamaks, läbi mille on tulevikus võimalik vältida vigu ja saada paremaid tulemusi puuetega inimeste huvide ja vajaduste kaitsmisel,“ lisas ta.

Koostöömemorandumi koostamisel on tehtud tihedat koostööd nii Eesti Puuetega Inimeste Koja kui ka ministeeriumite ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajate koostöökoguga.

Vabariigi Valitsuse ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide koostöömemorandum

Tiina Ansip

Sotsiaalministeerium

Meediasuhete nõunik

tiina.ansip|ä|sm.ee

6269304, 53030446

Allikas: Sotsiaalministeerium, http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/sotsiaalministeeriumis-allkirjastati-valitsuse-ja-puudega-inimeste-esindusorganisatsioonide-koosto.html