EPNÜ sai järgmise KUTSE: ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni peredimensiooni raamatu esitlus.

2012 rahvusvaheline perede päev. 15. mai 2012 – 16:00-17:30

Rahvusvahelise perede päeva puhul esitleb COFACE koos Ádám Kósa’ga (Euroopa Parlamendi saadik, Puudegrupi juhataja) uut COFACE väljaannet, “ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni peredimensioon“ Euroopa Parlamendis Brüsselis 15. mail 2012, kell 16:00-17:30.

Tausta informatsioon

COFACE püüab selle väljaandega tõsta esile konventsiooni peredimensiooni, aidata kaasa avamaks seda teemat üldsusele, toetada Euroopa Komisjoni Euroopa puudega inimesi käsitlevat strateegiat 2010-2020 ning Ádám Kósa poolt kavandatud Euroopa Parlamendi Puudega inimeste liikuvuse ja kaasamise raporti rakendamist. Samuti on see suunatud Euroopa puuetega kodanike ja nende perekondade õigustele.

Rahvusvaheline perede päev, 15. mai on pühendatud nii sellele, et tähistada olulisust, mis on rahvusvahelise kogukonna poolt antud pereküsimusele kui meie ühiskonna alusosale, kui ka tõsta esile muresid, mis tulenevad perede olukorrast paljudes maailma osades.

See päev annab ka võimaluse kajastada tööd, mille tegemine algas 1994. aastal ja tähistada perede, inimeste ja ühiskondade tähtsust üle kogu maailma.

COFACE on vaimustatud kutsuma teid osalema konverentsil, mis hoiab endas nii COFACE Puude töögrupi nagu ka Euroopa Parlamendi Puudegrupi kogemust, arutelusid ja vaidlusi ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ja selle peredimendiooni üle.

Palun tundke end vabalt levitamaks seda informatsiooni oma liikmeskonna ja kontaktide hulgas.

Registreerimine on vaba ja algab 7. mail. Et saada rohkem informatsiooni selle sündmuse kohta, palun külastage:

http://www.coface-eu.org/en/Events/Forthcoming-events/

Rohkemate päringutega pöörduge secretariat@coface-eu.org

Ootame teid vastuvõtule Brüsselis, et pidada viljakat arutelu!

COFACE meeskond