Kui isa kasvatab lapsi, kas siis ema saab vanemapensioni?

Abikaasal on esimesest abielust 2 last, kes on sündinud 1984. ja 1985. aastal. Kohus mõistis lahutuse ajal lapsed isa kasvatada. Kas laste emal on selle seaduse järgi õigus saada vanemapensioni?

Olen ise praegu 8aastase lapselapse eestkostja (eestkoste määrati 2007. aastal). Kas mul on õigus saada selle lapse eest ka vanemapensioni?

Vastab Katrin Välling
sotsiaalkindlustusametipeaspetsialist

Selgitame, et kõnekeeles vanemapensioniks kutsutud pensioniliiki riikliku pensionikindlustuse seadusest ega ka teistest seadustest ei leia. Tegelikult on see laste kasvatamise eest makstav pensionilisa, mis jõustub 1. jaanuaril 2013.


Riikliku pensionikindlustuse seaduse täienduste kohaselt arvutatakse pensionilisa kahe aastahinde suuruses ühele vanematest, vanema abikaasale, eestkostjale või peres hooldajale iga lapse kohta, kes on sündinud ajavahemikus 1980. aasta 31. detsembrist kuni 2012. aasta 31. detsembrini ning keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat kuni täisealiseks saamiseni.

Kui sama lapse suhtes on mitmel isikul õigus taotleda pensionilisa, siis lepitakse omavahel kokku, kes seda õigust kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek pensionilisa taotlemisest loobumise kohta teise isiku kasuks.

Pensionilisa kahe aastahinde suuruses hakatakse maksma alates 2013. a 1. jaanuarist ning täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses alates 2015. a 1. jaanuarist. Seega kokku makstakse pensionilisa iga lapse kohta kolme aastahinde suuruses. Aastahinde väärtus praegu on 4,515 eurot.

Ja vastus küsimusele, et kas lapselapse eestkostja, kes on kasvatanud lapselast, võiks saada vanemapensioni.

Nii nagu eespool selgitasime, tekib pensionilisa saamise õigus ka eestkostjal, kes on kasvatanud last eestkoste alusel vähemalt 8 aastat kuni lapse täisealiseks saamiseni.