EPNÜ seminar-koolitus Tartus 28. septembril 2012.a.

Eesti Puuetega Naiste Ühing korraldab 28. septembril Tartu Puuetega Inimeste Koja ruumides seminar-koolituse “Sootundlikud puuetega inimesed”. Seminar-koolitusele on oodatud Tartumaa puuetega inimesed. Püüame koos leida vastused küsimustele, miks on vaja sooliselt tasakaalustatud ühiskonda ka erivajadustega inimestele? Mis on sooline ebavõrdsus? Kuidas ära tunda soolisi stereotüüpe? Kuidas saavutada puuetega meeste ja naiste võrdne osalemine erinevates majandusvaldkondades? Kuidas paremini ühitada puuetega inimeste töö, isiklik ja pereelu? Kuidas märgata mitmekordset haavatavust? Mis vahe on bioloogilisel ja sotsiaalsel sool?
Projekti sihtgrupiks on erivajadustega mehed, naised ja nende abistajad.
Koolitajateks on võrdsete võimaluste ja õiguste soolise võrdõiguslikkuse valdkonna spetsialistid.

Kutse ja päevakava

Olete oodatud seminar-koolitusele „Sootundlikud puuetega inimesed“ Tartumaa puuetega inimestele 28. septembril 2012. a. asukohaga : Tartu Puuetega Inimeste Koda (www.tartukoda.ee ) Rahu 8.

Eelregistreerimine toimub 25. septembrini e-posti aadressile: tartu.pik@gmail.com või telefoninumbritele:  7366762, 5155534 (Senta Michelson), 56453468 (Mare Abner)

Päevakava:

10:00 – 10.30 Registreerimine ja tervituskohv/tee         

10:30 – 10:45 Projektipartnerite tervitused – Tartu Puuetega Inimeste Koda ja Seksuaaltervise Liit

10:45 – 11:00 EPNÜ projektist ja ühenduse tegevusest – EPNÜ projektijuht Mare Abner

11:00 – 11:40 Euroopa Liidu naiste tegevus ja koostöö puuetega naistega – Euroopa Naiste Lobi juhatuse liige Riina Kütt

11:40 – 12:15 Kas puuetega naistel ja meestel on erinevad mured? –  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper

12:15 – 13:00 Kuidas sugu mõjutab tervist? – Tartu Ülikooli Naistekliiniku naistearst Kai Part

13:00 – 14:00 Lõunapaus

14:00 –  15:00 Kas puue varjutab soolisuse? – Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

15:00 – 15:30  Kas naistevastane vägivald puudutab puuetega inimesi? – Eesti Naisteühenduste Ümarlaua naistevastase vägivalla töögrupi juht Eha Reitelmann.  

15:30 – 16:00 Tagasiside seminar-koolitusest – Moderaator

Projekti partneriteks on Tartu Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Seksuaaltervise Liit.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.