[ELIL] Häirekeskuse teade: Algas kuulmis- ja kõnepuudega inimeste SMS-112 pilootperiood

Häirekeskuse teade 19.12.2012. Algas kuulmis- ja kõnepuudega inimeste SMS-112 pilootperiood.
Häirekeskuses algas kuulmis- ja kõnepuudega inimestele suunatud teenuse SMS-112 pilootperiood. Teenus võimaldab inimestel, kes ei kuule ja/või ei saa rääkida, edastada Häirekeskusele tasuta hädaabisõnumeid, kutsumaks endale appi päästjaid, kiirabi või politseid.

SMS-112 teenus võimaldab edastada Häirekeskusele hädaabiteadet tasuta tekstsõnumina. Kui sõnum on jõudnud Häirekeskusesse, laekub abivajajale vastavasisuline kinnitus, samuti teavitatakse inimest abi teele asumisest. Vajadusel saadab päästekorraldaja abivajajale ka täpsustavaid küsimusi nii õnnetuse asukoha kui ka olukorra kohta.

Teenuse kasutamiseks tuleb registreeruda aadressil https://sms.112.ee. Küsimuste tekkimise korral saab nõu küsida Päästeala infotelefonilt 1524 e-posti teel: 1524@112.ee või kuulmis- ja kõnepuuetega inimeste liitudest ning kodadest.

Kiireim hädaabiteate edastamise võimalus numbrile 112 on siiski helistamine. Häirekeskus rõhutab, et SMS-112 on suunatud alternatiivse teenusena kuulmis- ja kõnepuudega inimestele, arvestades antud sihtrühma vajadusi. Häirekeskus palub kõigil, kel võimalik, eelistada hädaabinumbriga 112 kontakteerumisel helistamist. Nii on Häirekeskus operatiivselt kättesaadav kuulmis- ja kõnepuudega inimestele, kes SMS-112 teenust kõige rohkem vajavad.

Kõne- ja kuulmispuuetega inimestele suunatud sarnased SMS teenused on kasutusel näiteks Rootsis, Hollandis, Taanis, Islandil jm Euroopas. Eestis on hinnanguliselt teenus vajalik umbes 1500 kuulmis- ja 400 kõnepuudega inimesele.

Teenuse ettevalmistamisel olid Häirekeskuse partneriteks Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Kurtide Liit.

Projekti elluviimise eest vastutab Häirekeskus. Teenuse ettevalmistamisel olid partneriteks Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Kurtide Liit, tehnilise teostuse tagas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Edvi Freiberg
Häirekeskuse kommunikatsioonijuht
Telefon:  56214088
edvi.freiberg@112.ee
www.112.ee

www.facebook.ee/hairekeskus