Sotsiaalkomisjonis oli kõne all puudega inimeste kaasamine. Riigikogu pressiteade, 4.06.2013

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänasel arutelul, mis toimus projekti „Puude taga on inimene“ raames, oli kõne all erivajadustega inimeste võimalused pääseda ligi kultuurile, spordile ja sotsiaalteenustele ning olla aktiivselt ühiskonnaellu kaasatud.

„Tänase seisuga oleme me juba ratifitseerinud puuetega inimeste konventsiooni, kuid probleemid ei peitu mitte seadustes, mille kohaselt on kõigil ühiskonna hüvedele võrdne õigus, vaid eelkõige juurdepääsu võimalustes nendele hüvedele ja ka pakutavatele teenustele, nende paindlikus osutamises, riigi ja omavalitsuste koostöös ning lõpuks ka rahalistes võimalustes,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

„Riigi poolt on viimasel ajal toimunud põhimõtteline arusaama muutus –  kui varem jäid need rohkem vaid sõnadeks, et iga inimene on tähtis, siis nüüd on aru saadud,  et ka puht majanduslikult, kas või maksude laekumise seisukohalt, on iga inimene oluline. Praegu on 10 protsendile inimestest määratud ametlikult puue ja pole mõtet rääkida sellest, kas see on liiga suur või liiga väike protsent, vaid me peame rääkima sellest, kas see osa ühiskonnast, iga kümnes inimene meie hulgast, ikka on maksimaalselt ühiskonna tegevustesse kaasatud; kas neile on antud võimalused ennast teostada. Need on teemad, millega ka sotsiaalkomisjon on viimasel ajal aktiivselt tegelenud ja aidanud kaasa lahenduste otsimisele ja leidmisele,“ ütles Tsahkna.

Tänasel istungil ettekande pidanud, projekti „Puude taga on inimene“ idee autor Sülvi Sarapuu  (MTÜ Kakora) kõneles puudega inimeste piiratud võimalustest pääseda ligi kultuurile, osutades, et erivajadustega inimestel on takistatud juba esmase informatsiooni kättesaamine ning et kultuuriehitistes pole puudega inimestega enamasti  arvestatud.

Signe Falkenberg Eesti Paraolümpiakomiteest kõneles sellest, et erivajadusega inimesed on jäetud spordirajatistes pealtvaataja staatusesse ja unustatud, et ka nemad tahaksid spordiga tegeleda aktiivsete osavõtjatena; samuti ei ole spordivahendid erivajadustega inimestele ta sõnul alati kättesaadavad.

Tiia Sihver Eesti Töötukassast viitas probleemidele, mis seotud rehabilitatsiooni, taastusravi ja sotsiaalteenuste kättesaadavusega, kus teenuste osutamine on ebaühtlane ja sõltub kohaliku omavalitsuse võimekusest.

Projekti „Puude taga on inimene“ raames toimub 7.-8. juunil Tallinna lauluväljakul koguperefestival, kus kõigile, nii tavalistele kui ka erivajadustega inimestele, on loodud võrdsed võimalused festivalil pakutavast programmist osa saada.

Riigikogu pressitalitus
 

Ülo Mattheus, 631 6352
ylo.mattheus@riigikogu.ee
04.06.2013