Skip to main content

Võrdõigusvolinik: kas õigussüsteem suhtub vägistamisohvritesse piisava mõistmisega?

Neljapäeval Delfis avaldatud Põhja Prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhataja Rait Pikaro kommentaarid vägistamisjuhtumite kohta olid ilmselt mõeldud inimeste teavitamisena ja kantud kuritegude ennetuse eesmärgist, kuid politsei esindaja sõnavõtust jäid Delfi artiklis kahjuks kõlama ka kriitikanoodid kuriteo ohvriks langenud naiste aadressil, leidis võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

"Kui rääkida seksuaalkuritegudest, siis peab pidama silmas seda, et vägistamine on tõsine isikuvastane kuritegu. On selge, et süüdlast tuleb otsida teo toimepanijate seast ning küsida tuleb teo toimepanija, mitte ohvri tahtluse järele," ütles Sepper.

"Ohvri eelnev käitumine ja väljanägemine ei kahandada kurjategija vastutust oma tegude eest. Kui tegu on vägistamisega, on süüdi vägistaja, ilma eranditeta," lisas ta.

"Õiguskaitseorgani töötajad peavad olema teadlikud ühiskonnas valitsevatest soolistest võimusuhetest ja ka naiste ja meeste käitumise ja rollide kohta valitsevatest eelarvamustest, mis meid kõiki mõjutavad. Vägistamisse kui isikuvastasesse kuriteosse tuleb suhtuda täie tõsidusega," sõnas Sepper.

"Läänemaailma õigusteadlased on uurinud aastakümneid, kas õigussüsteem käib naistevastaste seksuaalkuritegude uurimisel kannatanuga teisiti ümber kui teiste isikuvastaste kuritegude puhul. Miks küsitakse tihti uurimisel või ka kohtus kannatanu tahte ja käitumise, riietuse jms järele? Miks eeldatakse sageli, et vägistamise puhul – mis on isiku kehalist puutumatust väga räigel viisil rikkuv kuritegu – võib tuua paralleele kahe täiskasvanu omavahelise kokkuleppelise seksuaalsuhtega?" jätkas ta.

Sepperi hinnangul on ka Eestis on ajakohane küsida, kas meie õigussüsteem ja selle rakendajad suhtuvad piisava tundlikkuse ja mõistmisega seksuaalkuritegude ohvrite abistamisse ja teo toimepanija karistamisse.

Politseijuhi sõnavõtt ärritas naisi

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Rait Pikaroavaldas Delfis, et vägistamisjuhtumite puhul on ohvriks langenud naine üldjuhul “tarbinud alkoholi ning kaotanud mõistliku ettevaatlikkuse ja kontrolli oma tegutsemise üle”. 

Pikaro jõudis arvamuseni, et “tihti ei pruugi sellised seksuaalvahekorrad olla mehe poolt üldse pahatahtlikult pealesurutud”, ja soovitas potentsiaalsetel vägistatavatel “piirata alkoholi tarbimist ning mitte võõraga kaasa minna”.

Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kadi Viik hakkas sellise suhtumise vastu Facebookis protestiallkirju koguma. “Süü ja vastutuse veeretamine vägistamise ohvritele on vale. Eriti kohatu on seda kaanonit esitada politseil, kelle poole ohvrid abisaamiseks pöörduma peaksid. Vägistamist ei põhjusta naised, kes joovad alkoholi, kannavad liibuvaid pükse või liiguvad võõras seltskonnas. Vägistamist põhjustavad vägistajad,” selgitab Viik.

Petitsioonile pealkirjaga “Kodanike pöördumine PPAsse seoses Delfile antud intervjuuga” andis paari tunniga allkirja enam kui sada inimest, teiste hulgas näiteks Imbi Paju, Laine Randjärv ja Rein Raud. Umbes 20% allakirjutanutest olid mehed.

Seitse aastat ÜROs inimõigusküsimustega tegelenud ja majandusteadlase haridusega Viik sai petitsiooni ärasaatmise järel prefekt Kristian Jaanilt kutse tulla politseisse vestlusele.

Allikas: Eesti Ekspress 22.08.2013