Seminar-koolitus “Sootundlikud puuetega inimesed” Jõhvis 30.10.2013

Eesti Puuetega Naiste Ühingute Liit (www.epnu.ee ) saab sellel aastal 15. aastaseks. Liidu eesmärgiks on erivajadustega tütarlaste ja naiste teadlikkuse ja eestkostevõimekuse edendamine ning meeste ja naiste võrdsuse propageerimine puuetega inimeste seas.
Juba neljandat aastat järjest viib EPNÜL läbi projekti „Sootundlikud puuetega inimesed“, mille raames oleme erinevatel aastatel korraldanud seminare Tallinnas, Pärnus ning Tartus. Käesoleval aastal oleme koostöös Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ja Inimõiguste Instituudiga Ida-Virumaal.

Kutse

Meil on suur rõõm kutsuda teid 30. oktoobril 2013.a. Jõhvis toimuvale seminar-koolitusele „Sootundlikud puuetega inimesed“.

Seminar toimub Kersti Võlu Koolituskeskuses, aadressil Kooli 7, Jõhvi (http://www.kvkoolitus.ee).

Kuna kohtade arv on piiratud, palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 25. oktoobriks 2013 e-posti aadressil: idavirukoda@gmail.com või telefonidel: 56 53 877 (Kaia Kaldvee) ja 56 453 468 (Mare Abner).

Seminaril on korraldatud tõlge vene keelde!

Päevakava:

10:00 – 11:00      Saabumine, registreerimine ja tervituskohv/tee

11:00 – 11:15      Projektipartnerite tervitus – Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Inimõiguste Instituut

11:15 – 11:30      Projektist ja ühendusest – projektijuht ja Eesti Puuetega Naiste Ühingute Liidu juhatuse esinaine Mare Abner

11:30 – 12:15      Euroopa Liidu naiste tegevus ja koostöö puuetega naistega – Euroopa Naiste Lobi juhatuse liige Riina Kütt

12:15 – 13: 00     Kas puuetega naistel ja meestel on erinevad mured? –  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik       Mari-Liis Sepper

13:00 – 14:00      Lõunapaus

14:00 – 15:30      Soolisus kui ühiskonna põhikategooria  – Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

15:30 – 16:15      Kas naistevastane vägivald puudutab puuetega inimesi? – Inimõiguste Instituudi nõunik Ene Eha Urbala

16:15 – 17:00      Tagasiside seminar-koolitusest

 

Volinik Mari-Liis Sepper nõustab alates kell 14:00 õpperuumis nr 5. Voliniku nõustamisele palume võimalusel eelnevalt registreeruda telefonil 

6 269 259  või e-posti aadressil info@svv.ee .