Milleks meile soojutud? Tiina Kangro, peatoimetaja

Mõned aastad tagasi tegid Cambridge’i ülikooli teadlased Londoni ärimeeste peal katse, et uurida, kuidas on omavahel seotud testosteroonitase ja teenitav kasum. Selguski, et suurem kogus meessuguhormooni tegi ärimehe otsustavamaks, äkilisemaks ja riskialtimaks, mis tõi tihti kaasa müügiedu ja häid majandusnäitajaid.

Kas järeldus on, et äri tuleks tegema palgata üksnes kõige mehemad mehed? Võimsamagi naisterahva kehas on ju meessuguhormooni keskmisest mehest kümme korda vähem. 

Mitmed uuringud on aga näidanud, et ärikontsernide edukus on suurem just seal, kus tippjuhtide hulgas on rohkem naisi. McKinsey & Company hiljutine uuring näitas isegi kuni 56-protsendilist erinevust üksnes meeste juhitud ja segameeskondade kontrolli all olevate firmade kasumlikkuses. Millest siis asi? 

Tõmbame ühe paralleeli hiljutise valitsuskriisiga USA-s. Väidetavalt tuli otsustav impulss umbsõlme lahtiraiumiseks just grupilt naissenaatoritelt, kes leidsid tee, kuidas punnseis ületada. 

Võib-olla poleks ka maailma majandust halvanud võlakriisi sellisel tasemel välja kujunenud, kui Lehman Brothers’i kõrval oleks tegutsenud Lehman Sisters? Oot-oot, parem siiski juba Lehman Brothers & Sisters, kus oma iidsest bioloogilisest rollist tulenevalt oleksid targad, kuid ette- ja läbinägevamad naised looduse poolt riske võtma seatud targad mehed kriitilisel hetkel lipsupidi maa peale tagasi tõmmanud ja pasast mööda juhtinud. 

Eestlaste 60. koht maailma riikide soolise lõhe pingereas näitab, kui palju ressurssi meil on kasutamata.

Allikas: Linnaleht 25.10.2013 http://www.linnaleht.ee/4905