Võrdõigusvoliniku kantselei soovib nõustamisega jõuda ka venekeelse elanikkonnani.

Võrdõigusvoliniku kantselei korraldab 30. oktoobril Jõhvis tasuta õigusnõustamise. Kui seni on võrdõigusvolinik võtnud inimesi nõustamiseks vastu vaid Tallinnas, siis sellest aastast saavad ka teiste maakondade elanikud parema võimaluse silmast silma oma murest rääkida. Esimese maakonnakeskusena külastab võrdõigusvolinik Jõhvit.

„Ida-Virumaal on diskrimineerimise teemal seni vähem teavitustööd tehtud ning püüame oma nõustamisega jõuda lähemale ka venekeelsele inimesele. Kui inimene teab oma õigusi, siis saab ta neid ka paremini kaitsta,“ sõnas võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Sepper lisas, et ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine on näiteks see, kui inimest koheldakse võrreldes tema kolleegidega halvemini pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist. „Samuti on keelatud maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele. Tööle värbamisel ei tohi kandideerija rahvus saada takistuseks,“ märkis Sepper.

Sepper sõnas, et mitte-eestlased võivad puutuda kokku ka mitmese diskrimineerimisega, mis tähendab, et  kedagi koheldakse ebavõrdselt mitme tunnuse − näiteks rahvus ja sugu või rahvus ja vanus – tõttu.

Nõustamisele oodatakse eelkõige neid, kes on kogenud, et neid on tööelus või muus olukorras asetatud ebasoodsamasse olukorda nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, nahavärvuse, usundi, puude või seksuaalse identiteedi tõttu. Et nõustamine toimub esmakordselt maakondades, võib tulla rääkima ka lähedasega juhtunud sündmusest või aastaid tagasi aset leidnud diskrimineerimisest. Sellega kaardistab voliniku kantselei inimeste kokkupuuteid diskrimineerimisega.

Nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles. Soovi korral võib jääda anonüümseks, samuti ei pea avaldama väidetava diskrimineerija nime.

Esimene maakondlik nõustamine toimub 30. oktoobril Jõhvis Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7) kell 14.00 − 17.00.

Selle aasta jooksul jõuab võrdõigusvolinik ka Jõgevale, Tartusse, Põlvasse ja Paidesse.

Maakondlik õigusnõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Vaata lisa nõustamiste kohta SIIT