Galerii: poisid ja tüdrukud murdsid stereotüüpe

Möödunud nädalal osales Tartu kutse ja -kõrgkoolides üle 100 poisi ja tüdruku Räpinast ja Lähtelt soolisi stereotüüpe murdvail karjääripäevadel, kus juhiti uudsel moel tähelepanu erialavalikutele.

Poisid tegid tutvust naiste seas populaarsemate õe ja õpetaja elukutsetega. Tüdrukud said kätt proovida tavapärastes meesteametites nagu lennumehhaanik, piloot ja kaitseväelane.

Nii mõnigi osaleja tunnistas, et praktilised ülesanded meeldisid ning vaatavad erialavalikule senisest avarama pilguga. Karjääripäevi korraldasid Tartu tervishoiu kõrgkool, Tartu Ülikool Tartu kõrgem sõjakool ja Eesti Lennuakadeemia.

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanteri sõnul soovib ministeerium projekti ellukutsumisega noortele teadvustada, et pole olemas naiste ja meeste ameteid, vaid kõik sõltub huvist ja tahtmisest.

«Lähenedes erialavalikule sooliste eelarvamuste vabalt ja avatud meelega, laiendavad noored oma haridus- ja elukutsevalikuid ning saavad paremini rakendada oma potentsiaali,» märkis Kanter. Samuti näeb ta algatuses kasu ühiskonnale tervikuna. «Meeste ja naiste võrdsem jagunemine erinevatele töödele vähendaks tööturu soolist segregatsiooni ja selle negatiivseid mõjusid.»

Selle aasta jooksul viis sotsiaalministeerium läbi kokku 14 poiste ja tüdrukute päeva Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Kukrusel ja Ülenurmel. Projektis osales kokku 250 eesti ja vene gümnaasiumiõpilast.

Poiste ja tüdrukute päeva idee on pärit Saksamaalt, kus nendega alustati 2000. aastast.

Toimetas Risto Mets, reporter

http://www.tartupostimees.ee/2574022/galerii-poisid-ja-tudrukud-murdsid-stereotuupe