Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas. Pressiteade

Neljapäeva hommikul arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega teemal mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas.

EMAIL: press-ET@europarl.europa.eu
PORT: (+32) 498 98 3329
STR: (+33) 3 881 73473
BXL: (+32) 2 28 32282
Jaan SOONE
Kontakt
Otseülekannet arutelust saab vaadata EP Live ja EbS+ kaudu.