MTÜ Eesti Naiste Koostöökett. Pressiteade

Eesti Naiste Koostööketi aunimetuse Teenäitaja 2013 pälvib Ene Hion

Tänavu pälvib MTÜ Eesti Naiste Koostöökett poolt kümnendat korda välja antava TEENÄITAJA aunimetuse ajakirjanik Ene Hion. Eesti Naiste Koostööketi asutatud aunimetuse Teenäitaja eesmärgiks on parandada poliitilist kliimat, mõjutada suhtlemis- ja poliitilist kultuuri, kaitsta isiku õigusi ja -vabadusi ning viia ellu meeste ja naiste võrdõiguslikkust.

 Ajakirjanik Ene Hion lõpetas 1955. aastal ajakirjanduse erialal Moskva ülikooli, töötas 1955-88 ajakirjanikuna Eesti Raadios. Koostanud

ühiskondlik-poliitilisi saatesarju "Ja aastad lähevad…", "Kolm meest stuudios" ja "Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu saatetund", avaldanud
mitmesuguste pseudonüümide all ajakirjanduses artikleid ning kirjutanud dokumentaalfilmistsenaariume ja kuuldemänge ("Meeste mängud", 1983). Ene on Naiste Kodanikukoolituse Keskuse asutajaid (1998) ja selle juhatuse esinaine.
Ene on Eesti NSV teeneline ajakirjanik (1975) ja talle on omistatud Jaan Anveldi preemia 1979.

Teenäitaja 2013 aunimetuse pidulik üleandmine toimub Tallinnas Riigikogu Kalevipoja saalis neljapäeval 13.02.2014  kell 14.00.


MTÜ Eesti Naiste Koostöökett juhatuse eesistuja Heli Teder´i sõnul võib Teenäitajaks olla avaliku elu tegelane (poliitik, loovinimene, haritlane,
arvamusliider, ettevõtja, ajakirjanik vms), kes oma tegevuse (algatuste, esinemiste, seisukohavõttudega) on mõjutanud Eesti ühiskonna eetilisi
väärtushinnanguid, arendanud euroopalikku poliitilist kultuuri, edendanud võrdõiguslikkust, lahendanud ühiskonda ahistavaid kriise või vastuolusid.
 

Heli Teder
MTÜ Eesti Naiste Koostöökett
juhatuse eesistuja  2014

Lähemalt: http://www.naistekoostookett.ee/