Võrdõigusvolinik: ettevõte vallandas töötaja raseduse tõttu.

Töövaidluskomisjon arutas vaidlust, kus last ootav naine väitis, et tööandja vallandas ta raseduse tõttu. Ka ei olnud tööandjale meeltmööda, et naine ei informeerinud firmat sellest, et tema kodus juba kasvab üks laps.

Täna tegi Põhja inspektsiooni töövaidluskomisjon otsuse, millega andis õiguse rasedale töötajale, kelle tema tööandja ASK Teenus OÜ oli lasknud lahti katseajal.

Naine pöördus pärast vallandamist võrdõigusvoliniku poole, kes aitas esitada avalduse töövaidluskomisjoni ning esindas kannatanut töövaidluses.Töövaidluskomisjon leidis, et naist on tema raseduse ja lapsevanemaks olemise tõttu diskrimineeritud. Kannatanule mõisteti välja hüvitisena tema kuue kuu keskmine töötasu ja 2000 eurot õiguste rikkumisega tekitatud mittevaralise kahju eest.

Töötaja oli OÜ-s ASK Teenus katseajaga õmblejana tööl. Tema tööle asumisel ei olnud tööandja teadlik sellest, et naisel on laps.  

Võrdõigusvoliniku kantselei kinnitusel soovis ettevõte päevapealt töösuhte lõpetada, kui kuulis, et töötaja ootab last. Lisaks sai tööandja samal ajal teada, et töötajal on varasemalt üks laps. Firma põhjendas töölepingu ülesütlemise teates töösuhte lõpetamist sellega, et töötaja oli varjanud tööle asumisel olulist informatsiooni, kinnitas kantselei. Oluliseks informatsiooniks pidas tööandja seda, et töötaja kasvatas väikest last.

Ettevõte ei ole otsusega nõus

Töövaidluskomisjoni otsus tuli ettevõtte ASK Teenus esindajale Anneli Kaldarule suure üllatusena. Otsusest kuulis ta Postimehelt ning kinnitas, et firma kaalub otsuse edasikaebamist.

Kaldaru rääkis, et firma pakkus antud töötajale väljaõpet ning maksis selle eest miinimumtasu. «Tema töösse suhtumine ja töötulemused olid ebarahuldavad. Seetõttu me ütlesime talle, et ta ei sobi meile. Siis ta lõi trumpkaardi välja, et tal on väike laps ja ta just käis arsti juures ja ta ootab teist last,» selgitas Kaldaru, kelle kinnitusel ei vallandatud naist raseduse tõttu.

Väljaõppel jõudis naine olla Kaldaru sõnul kaks-kolm nädalat. «Ta ei teinud ühtegi toodet valmis, mille eest meie saaksime kliendilt tasu. Meil olid temaga kulud,» ütles Kaldaru.

Tööandja ei esitanud aga töövaidluse käigus tõendeid, et naise oskused ja võimeid ei vastanud tööl nõutule. Samuti jättis tööandja tulemata töövaidluskomisjoni istungile, leides, et hoopis temale on tekitatud kahju.

Tööandja ei tohi näidata üles huvi töötaja pereelu vastu

«Meie töö on võidelda tööandjate omavoli vastu lapseootel ja lapsevanematest töötajate suhtes. Tööandja ei tohi näidata üles huvi töötaja era- või pereelu vastu. Lapseootel ning lapsevanematest töötajad on seaduse erilise kaitse all ning selle kaitse reaalseks muutmine tuleb seada eesmärgiks. Käesolevas kaasuses oli tööandja eriti küüniline, lõpetades töölepingu väidetavalt seetõttu, et ta ei teadnud, et töötaja on lapsevanem,» kommenteeris võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

 Tööandjad, kes asetavad raseda või lapsehoolduspuhkuselt naasva töötaja ebasoodsasse olukorda, peavad arvestama, et neid võib oodata ees diskrimineerimisvaidlus, tõi Sepper välja. Samuti peab tööandja töötaja õiguste rikkumise korral hüvitama kõik diskrimineerimisega tekitatud varalised ja mittevaralised kahjud.

«Tööandja kohustus on oma töökorraldus nii seada, et töötaja saaks jääda seadusega ette nähtud rasedus- ja sünnituspuhkusele ning lapsehoolduspuhkusele ja talle leitakse asendaja,» lisas Sepper, kelle sõnul peab naisel olema kindlus, et pärast puhkuse lõppemist saab ta tulla tagasi samale ametikohale ning tema töötingimused on sama head kui enne lapsehoolduspuhkust. «Kui teistel kolleegidel on vahepeal töötingimused paranenud, siis peab ka lapsega kodus olnud töötajale need tema naasmisel tagama.»

ASK Teenus OÜ on asutatud 1994. aastal perefirmana.

Allikas: http://tarbija24.postimees.ee/ Avaldatud: 11. veebruar kell 15:29