Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus: Kevadkonverents. Sooline perspektiiv kodanikuühiskonda!

Kevadkonverents Sooline perspektiiv kodanikuühiskonda! Toimub 12. mail 2014 Tallinnas asukohaga: Hotell Park Inn Central Tallinn, Studio 1 (Narva mnt 7c).

KAVA

11.00–11.15  Kogunemine ja tervituskohv

11.15–12.30  Ümarlaud „Naisettevõtlus jätkusuutlikuks – naisettevõtluse edendamine“.  Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Aivar Roop, EAS (kokkuleppimisel); Anne- Mari Rannamäe, QUIN Estonia; Aet Kull, Eesti Ettevõtluse Kõrgkool Mainor; Riina Piigli, BPW Estonia, ettevõtja; Margo Orupõld, ettevõtja; Gina Kilumets, ETNA Eestimaal

12.30–13.15  Lõuna

13.15– 13.45  Võrdse palga päevast jt. palgalõhe vähendamise aktsioonidest. Riina Piigli, BPW Estonia; Reet Laja, ENUT 

13.45–14.15  Vabakonna arengutest. Kodanikuühiskonna arengukava. Maris Jõgeva, EMSLi juhataja

Kodanikuühiskonna arengukava soolisest aspektist. Reet Laja

 Arutelu

14.30–15.00  Sotsiaalvaldkonna arengusuunad (sh sooline võrdõiguslikkus); küsimused-vastused

 Helmen Kütt, sotsiaalminister

15.00–15.30  Aasta parima sooteadliku MTÜ väljakuulutamine

15.30–16.30  ENUT akadeemilise ajakirja Ariadne Lõng töö- ja pereelu ühitamise numbri esitlus. Eve Annuk,  Laur Lilleoja, Lee Maripuu, Andu Rämmel, Kerly Espenberg

16.30–16.45  Päeva kokkuvõte. Reet Laja, ENUT

Teelesaatmise tee

Konverents on osavõtjatele tasuta.

Registreerimine enut@enut.ee  07. maini 2014 (k.a)

 

Konverents toimub projekti „ ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas“ raames. Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond.