Skip to main content

KUTSE KONVERENTSILE “Võrdne kohtlemine ja vabaühenduste roll”.

Olete palutud osalema konverentsil „Võrdne kohtlemine ja vabaühenduste roll“, mis toimub 6. juunil kell 10.00-15.30 von Stackelberg Hotel Tallinna konverentsikeskuse Kaval-Antsu Talu seminariruumis (Toompuiestee 23, Tallinn). Konverentsi korraldaja on Eesti Inimõiguste Keskus ning see leiab aset solidaarsus- ja kultuurinädala Oma Maailma Avardamise Festival raames.

Konverentsil arutatakse, milline on kodanikuühiskonna roll vähemuste inimõiguste eest seismisel. Võrdse kohtlemise debatid keskenduvad paljuski seadustele, riigi rollile ja kohtupraktikale, kuid samas on just vabaühendused tihti inimestele lähemal ja kursis vastava sihtgrupi olukorraga. Konverentsi esinejad tutvustavad inspireerivaid lugusid võrdse kohtlemise teemalistest kodanikualgatustest nii Eestist kui piiri tagant ning diskussioonipaneelis arutatakse, kas ja kui valmis on meie ühendused, et võrdse kohtlemise teemat senisest veelgi enam ühiskonnas edendada. Kõnelejate hulgas on lisaks Eesti vabaühenduste liidritele Ty Cobb USA suurimast LGBT õiguste eest seisvast organisatsioonist Human Rights Campaign ja Euroopa rassismivastase võrgustiku ENAR juht Michael Privot.Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel, tagatud on sünkroontõlge. Täpsema päevakava ja esinejate tutvustused leiab kodulehelt http://humanrights.ee/vordne-kohtlemine-2/konverentsOsalemisest palume teada anda hiljemalt 30. mail e-kirja teel rsvp@humanrights.ee 

LugupidamisegaKari Käsper

Juhataja

Eesti Inimõiguste Keskus

www.humanrights.ee Konverentsi lisainfo:Kelly Grossthal

Projektijuht

kelly.grossthal@humanrights.ee 

Tel:  54 501 610

Johannes Merilai

Meediapäringud

johannes.merilai@humanrights.ee 

Tel:  53 405 794