[ELIL] Pressiteade: Puudega inimesed: alustasime allkirjade kogumist puudega inimeste kaitseks töövõimereformi rakendumisel

Pressiteade
12.09.2014

Puudega inimesed: alustasime allkirjade kogumist puudega inimeste kaitseks töövõimereformi rakendumisel

Puudega inimesed, omastehooldajad ja neid ühendavad organisatsioonid algatasid www.petitsioon.ee veebilehel aktsiooni “Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel”.

„Me kutsume kõiki, kes jagavad meie muret, liituma petitsiooniga, mille anname üle Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Eesti Vabariigi presidendile – taaskord lootuses, et meie häält võetakse kuulda ja seekord sellega ka arvestatakse,“ ütles Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp.

„Tänane olukord tuletab mulle meelde ühe juhtumi ammustest aegadest, kui sõitsin autoga Tallinnas ja ei andnud eraldusmärkideta operatiivautole teed ning märkasin alles siis, kui teised autod hakkasid mulle tuledega märku andma. Tõmbasin kohe tee kõrvale ja kõrvalautost hüppasid välja vihaste nägudega vormiriides mehed, kes hakkasid minu peale karjuma. Nad karjusid seni, kuni suutsin neile selgeks teha, et ma tõepoolest ei kuule. Seepeale jätsid nad mu sinnapaika ja vurasid kihutades minema," meenutab Tiit Papp.

„Praegu käib meiega, puudega inimestega, suhtlemine analoogselt – me muudkui räägime ja räägime, aga tundub, et kurtidele kõrvadele," lisas Tiit Papp.

26. augusti Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil otsustati, et reformiseadused tuleb ühtse paketina vastu võtta ja seega peab sotsiaalhoolekande ning tööturuteenuste ja -toetuste jt seaduste eelnõud saata Riigikogusse esimesele lugemisele. Istungil nähti seda kui "päästerõngast" reformi vastuvõtmisele. Samas ei ole eelnõus endiselt 12. juunil Toompeal toimunud piketil valitsusele ja Riigikogule üle antud nõudmised puudega inimeste esindusorganisatsioonidelt. Petitsiooni algatajad otsustasid kasutada suure toetajate hulga jõudu olukorra muutmiseks ja mõjutamiseks, kuni reformikavas on arvestatud järgmist:

* Reformiga peavad kaasnema puudega inimestele ja neid hooldavatele perekondadele kogu Eestis kättesaadavad sotsiaal- ja tugiteenused. Nende tagamiseks peab riik saavutama omavalitsustega vettpidavad kokkulepped. Ühe prioriteedina tuleb koduseinte vahelt vabastada omastehooldajad, et nad saaksid tööle naasta. Selleks tuleb nende hoolealustele tagada vajalikud hoolekandeteenused.

*Tööandjatele tuleb luua asjakohased soodustused ja stiimulid, mis kompenseerivad erivajadustega töötajate rakendamisega seotud lisakulud. Sotsiaalse ettevõtluse tekkeks on vaja tõukemeetmeid.

*Võimetekohane haridus peab olema tagatud kõigil haridustasemetel, see on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks. Tuleb tagada kooli lõpetavate puudega noorte ligipääs tööturule, samuti tõhustada juba töötavate puudega inimeste kaitset tervisevigade tõttu tööturult väljalangemise vastu.

*Töövõimereformile tuleb koostada kulu-tulususe analüüs ja rakenduskava ning teha riski- ja finantsanalüüs. Vaja on lähtuda reeglist, et kui süsteemi muuta, tuleb seda teha informeeritult ja teadlikke meetmeid valides.

 

Eesti Hooldajate Liit

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

Eesti Kurtide Liit

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit

Eesti Patsientide Esindusühing

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Vaegkuuljate Liit

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

Erakond Eestimaa Rohelised

Juht- ja Abikoerte Kool

MTÜ Händikäpp

MTÜ Pane oma meeled proovile

"Puutepunkt"/Puutepunktid

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Terviseleht

NB! Petitsiooni on algatanud loetletud organisatsioonid ning üksikisikud saavad toetust avaldada veebilehelwww.petitsioon.ee, aga ka paberil (selle kohta saab täpsemat infot aadressil toovoimereform@gmail.com või telefonil5383 7653)

Lisainfo:

Tiia Sihver

e-mail: tiia.sihver@gmail.com

tel: 5383 7653