Minister Kütt: Meie kõigi panusest sõltub Eesti inimeste toimetulek. 20.10.2014

Täna toimub Sotsiaalministeeriumis sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023 avaüritus. Arengukava koostamise avasid sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ning Euroopa Komisjoni esindaja Heli Kask. Pärast avasõnu jätkusid arutelud töörühmades, mis kestavad päeva lõpuni.

„Täna on ühe pika tee algus,“ ütles minister Kütt üritust avades. „Me soovime, et täna siia tulnud inimesed oleksid valmis panustama, sest meist kõigist sõltub see, milliseid küsimusi arengukava sisaldab ning kuidas hakatakse neile lahendusi otsima. Täna siia kogunenud inimesed on oma ala parimad asjatundjad,“ lisas minister. 
 
 „Täna puudub ühtne strateegiline raamistik sotsiaalvaldkonnaga seotud probleemide lahendamiseks,“ rõhutas sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. Heaolu arengukava loomise eesmärk on leppida riiklikul tasandil kokku sihid ja tegevused, mis aitaksid parandada inimeste iseseisvat toimetulekut ja luua võrdseid võimalusi ühiskonna elus ning tööturul osalemiseks. Nii minister Kütt kui ka asekantsler Kuuse leidsid, et arengukava koostamisel peab silmas pidama terviknägemust! Töörühmade ülesandeks on ka luua võimalusi edendamaks soolist võrdõiguslikkust kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
 
Töörühmades saadud sisendi põhjal koostab Sotsiaalministeerium ettepanekud arengukava edasiseks tööprotsessiks. Euroopa Komisjon on mitu aastat soovitanud Eestil luua arengukava, mis parandaks sotsiaalsüsteeme, stimuleeriks tööturgu ja parandaks kohaliku tasandi teenuste kättesaadavust. Komisjoni liige Heli Kask tõi välja, et Euroopa Komisjon kiidab arengukava koostamise heaks. Arengukava peab valitsusse jõudma 2015. aasta novembriks.
 
Oskar Lepik

Kommunikatsiooniosakond

Pressiesindaja

626 9321