Missioonikonverents ÕIGUS VÄÄRIKUSELE 31. oktoobril Rahvusraamatukogus.

Armsad sõbrad,
kutsun teid 31.oktoobril Rahvusraamatukokku konverentsile “Õigus väärikusele – euroopaliku sotsiaalpoliitika nurgakivi” mida korraldan Europarlamendi sotsiaaldemokraatliku saadikurühma aseesimehena. Loodan teie kaasabile, et konverentsil toimuks sisukas arutelu Eesti poliitika põhiväärtuste üle. Konverents on tasuta.

Marju Lauristin

Reedel, 31. oktoobril toimub Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni aseesimehe, Marju Lauristini korraldatud konverents Õigus väärikusele, mille eesmärgiks on avalikes diskussioonides arusaama teadvustamine, et euroopaliku sotsiaalpoliitika eesmärk on tagada kõigile ühiskonna liikmetele võimalus väärikaks eluks, ka nendele, kes on majanduslikult, sotsiaalselt, ealiselt või mõne puude tõttu ühiskondlikult kehvemas seisus.
 
Konverentsil toimub  avalik arutelu  selle üle, kuivõrd vastab  Eesti töö- ja sotsiaalkaitse poliitika euroopalikule inimväärikuse põhimõttele. Paneelides käsitletakse väärikust kui põhiväärtust neljas valdkonnas:  töösuhetes, puuetega inimeste probleemide lahendamisel, aktiivse vananemise tagamisel ja võitluses laste vaesusega. 
 
Konverentsil esinevad Euroopa Põhiõiguste  ja Europarlamendi esindajad, Riigikogu liikmed, ministrid, õppejõud, personalitöö ja sotsiaalkaitse eksperdid  ja kodanikuühiskonna esindajad. Konverentsile on oodatud kuulama ja diskussioonis oma arvamust välja ütlema kõik, kes tahavad kaasa mõelda, kuidas muuta Eesti ühiskonnas valitsevat suhtumist sotsiaalvaldkonda rahakesksest inimkeskseks ja arendada Eestis  töösuhete ja  sotsiaalkaitse euroopalikku korraldust. 
 
Konverentsi modereerivad Marju Lauristin ja Märt Treier. Paneelide vahel musitseerib Mihkel Raud.

KONVERENTSI KAVA
 
10.00-10.15 Avamine: Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni aseesimees Marju Lauristin, Riigikogu esimees Eiki Nestor.
Videosõnum Toomas Paulilt
 
10.15 – 10.40
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt: Kas Eesti sotsiaalkaitse vastab euroopalikele põhimõtetele?
 
10.40 – 11.25 Euroopa Liidu vaatepunkt
John Kellock (Euroopa Põhiõiguste Agentuur FRA): Õigustelt tegutsemiseni. Kus asub Eesti euroopalike põhiõiguste ruumis?
Kathleen Van Bremt (Euroopa Parlamendi S&D fraktsiooni asepresident, Belgia): Jätkusuutliku majandus-ja sotsiaalpoliitika väljakutsed Euroopa Liidus.
 
11.30  – 12.45 I paneel: Väärikus töösuhetes. Juhatab EAKL esimees Peep Peterson. Paneelil osaleb ka Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.
 
12.45 – 12.55 Intervjuu tervise- ja tööministri Urmas Kruusega
 
12.55- 14.15 II paneel: Puue ei vähenda väärikust. Juhatab Hooldajate Liidu esimees Tiina Kangro.
 
15. 00 – 16. 20 III paneel: Vananemise väärikus. Juhatab  Eesti Sotsioloogide Liidu president, Tartu Ülikooli professor Triin Vihalemm.
 
16.25 – 17.45 IV paneel: Vaesus ja laste väärikus. Juhatab Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar
 
17.45-18.00  Konverentsi  lõpuring: kuidas edasi? Marju Lauristin, Helmen Kütt 
 
 
Konverentsile registreerumine: http://www.nlib.ee/index.php?id=23401

vaata kutse täisversiooni