Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. Seminar-arutelu „Naised, mehed ja tervis“

17. detsembril 2014 Tallinna Ülikooli Senati saalis (M-648), Uus-Sadama 5

KAVA

 

12.00–12.30 Tervituskohv

 12.30–13.15 Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava arengutest. Ene Augasmägi, rahvatervise osakonna tervisepoliitika juht

13.15–13.45 Rahvastiku tervise arengukava soolisest aspektist. Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

13.45–14.30 Ülevaade Euroopa vaimse tervise konverentsist 2014 Tallinnas. Sugu ja soolised stereotüübid meeste vaimse ja füüsilise tervise mõjutajana. Kristi Mõistus, terviseedenduse spetsialist; Eda Müürsepp, vaimse tervise spetsialist.

14.30–15.00 Arutelu ja soovitused arengukava täitmist silmas pidades

15.00–17.30 Arutelu jätkub ENUTis (T-510, Narva mnt 25). Tiina Erik teeb ülevaate Londoni ja Brüsseli seminarist, millest ta ENUTi esindajana osa võttis. Merle Pajus annab ülevaate ENUTi Armeenia projektist.

 

 

 

Seminar-arutelu toimub projekti „ ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas“ raames. Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu j a Fr. Eberti Fond