Skip to main content

Justiitsminister allkirjastas Istanbuli konventsiooni. 02.12.2014.

Justiitsminister Andres Anvelt allkirjastas täna Eesti nimel Strasbourgis Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk nn Istanbuli konventsiooni.

„Mul on hea meel, et alates tänasest kuulub ka Eesti viimaks ometi nende riikide sekka, kes mitte üksnes ei räägi sellest, et vägivald on halb, vaid on andnud lubaduse sellega võidelda ning võtavad konventsiooniga liitumisel endale selleks rida kohustusi,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt tänasel kohtumisel Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjorn Jaglandiga. 

Istanbuli konventsioon on riikide ülene kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, kohustab riiki pakkuma neile võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal – eelkõige naistevastasel ja peresisesel vägivallal – puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm.

Konventsioonis on väga olulisel kohal ohvri kaitsmine ja arusaama juurutamine, et kannatanu pole kunagi juhtunus ise süüdi. Konventsiooniga liitumine suunab senisest suuremat tähelepanu naistevastase vägivalla ennetusele – kampaaniatele teadlikkuse tõstmiseks, koolitustele, õppematerjalide väljatöötamisele koolide jaoks, tugiteenuste pakkumisele, ohvrite nõustamisele, naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse edendamisele jne. 

Anvelt tuletas meelde, et Eesti on juba astunud ennetavaid samme perevägivallaga võitlemiseks. Nii muutub 1. jaanuarist isikuvastase süüteo toimepanemine ka endise pereliikme või lapse juuresolekul  karistust raskendavaks asjaoluks. Lähisuhtes toime pandud kehaline väärkohtlemine on edaspidi eraldi karistatav ning selle eest on ette nähtud tänasest karmim karistus. Samuti valmistab justiitsministeerium ette ohvriabi direktiivi vastuvõtmist.

Pärast konventsiooni heakskiitmist ja allkirjastamist tuleb konventsioon ratifitseerida riigikogus.

Konventsioon avati allkirjastamiseks välisministrite kohtumisel 10. mail 2011 Istanbulis. Eesti kirjutas konventsioonile alla 37. riigina: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG.

Allikas: http://www.just.ee/et/uudised/