Sotsiaalministeerium: Heaolu arengukava esimene versioon valmib aprilli lõpuks.

Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava on jõudnud järgmisesse etappi. Täna toimunud seminaril tutvustati koostööpartneritele dokumenti, kuhu on koondatud sotsiaalvaldkonna peamised mured ja väljakutsed. Edasi liigutakse avalike aruteludega, mille eesmärk on sõnastada lahendusteed kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Heaolu arengukava ettevalmistamise käigus on valminud põhjalik ülevaade hetkeolukorrast, mille koostamisse on panustanud arvukad organisatsioonid ja eksperdid. Analüüsi tulemusena joonistusid välja enim tähelepanu vajavad teemad nagu sotsiaalhüvitiste ja –toetuste süsteemi korrastatus ja piisavus, teenuste ühetaoline kättesaadavus Eestimaa erinevates piirkondades ning nende kvaliteet. Samuti ka sooline võrdõiguslikkus ja ühiskonna sallivus laiemalt. Nende küsimustega tegelemine on aitab vähendada vaesust ja kasvatada elanike heaolu.

„Ühiskonnas loodav heaolu peab jõudma igaüheni,“ rõhutas tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. „Keegi ei tohi maha jääda. See eeldab konkreetseid plaane ja tegevuskavasid, et inimesed oleksid ühiskonnas kaasatud ning abi jõuaks nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad,“ lisas minister. Riigi arengu üheks oluliseks eelduseks on jätkusuutlik sotsiaalkaitsesüsteem ja ühiskond, mis toetab inimeste eneseteostust ja majanduskasvu. Arengukava annab panuse läbi tervikliku lähenemise sotsiaalsektoris. Selleks, et lahenduste leidmisel oleks laiahaardeline kaasatus, korraldatakse Tartus, Viljandis, Jõhvis ja Tallinnas piirkondlikud aruteluseminarid. 

Tänasele heaolu arengukava kohtumisele järgneb ka sotsiaalvaldkonna hea tahte leppe koosolek, kus kinnitatakse edaspidine tegevuskava. Tänase heaolu arengukava videomaterjali saab vaadata SIIT. Arengukava aluseks oleva hetkeolukorra ülevaade on saadaval ministeeriumi kodulehel.

http://www.sm.ee/sites/default/files/styles/1024x/public/news-cover-images/hoak.png?itok=MpL9Nvod