Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 2. september 2015

Voliniku poole pöördub rohkem puudega inimesi.
Võrdõigusvolinikule on selle aasta kaheksa kuu jooksul esitatud ebavõrdse kohtlemise kohta 119 kaebust. Kõige enam on inimestel muresid soolise diskrimineerimisega, kuid võrreldes eelmise aastaga on voliniku poole nõu ja abi saamiseks pöördunud rohkem puudega inimesi.

„Mul on hea meel, et puudega inimesed teavad ja julgevad oma probleemidega varasemast rohkem voliniku juurde tulla. See on oluline, sest käivituv töövõimereform  paneb puudega inimestele palju ootusi tööturu konkurentsis hakkama saamisel, mistõttu tuleb tähelepanukult jälgida, et puudega töötajate ja tööotsijate võrdne kohtlemine ja õigused oleksid selles protsessis kaitstud,“ sõnas võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper. 

Varasemast enam on sel aastal esitatud ka kaebusi, milles inimene leiab, et teda on töösuhetes ebavõrdselt koheldud tema vanuse tõttu.

Pöördujate seas oli 62 naist, 42 meest, kolm inimest jäi anonüümseks ning voliniku poole pöördus ka 12 juriidilist isikut. Kui vaadata pöördumiste põhjuseid valdkonniti, siis üle poolte juhtumite korral on küsimus puudutanud töövaldkonda, millele järgneb kaupade ja teenuste kättesaadavus.

 

Nele Meikar

Võrdõigusvoliniku kantselei
Meedianõunik
+372 53 584 968

6269 056
nele.meikar@svv.ee

 

www.vordoigusvolinik.ee