Täna esitletakse võrdõiguslikkuse mõõtmise mudelit „Kellel on Eestis hea, kellel parem“. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 9. märts 2016

Võrdõigusvolinik ja Tartu ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE esitlevad täna värsket uuringut, milles vaadatakse esimest korda koos soolist ja ealist võrdust, rahvusvähemuste, puudega inimeste ja LGBT inimeste olukorda olulistes elukvaliteeti mõjutavates valdkondades. Uuringu esitatud tervikpilt on vajalik otsustajatele inimeste tulevikku puudutavate otsuste tegemisel.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta rõhutas, et Eesti elu edenemiseks on vaja, et keegi ei jääks Eestis kõrvale. See tähendab, et iga inimene Eestis, kellel tahtmist on, saaks õppida, töötada, lapsevanem olla, seda kõike kasvõi korraga tehes. „Inimeste võrdsete võimaluste hindamiseks ja takistuste kõrvaldamiseks töötamisel ja õppimisel on vaja ülevaadet eri rühmadesse kuuluvate inimeste olukorrast ja senisest käekäigust ühiskonnas – see tähendab andmeid. Siin mudelis on esimest korda seni kogutud andmed koos,“ ütles Pakosta.

„Mudel loob hea võrdlusaluse edaspidiseks võrdõiguslikkuse olukorra hindamiseks, seejuures on mudelit koostades esitatud ka mitmeid soovitusi selle kohta, mis andmeid oleks tulevikus võimalik koguda, et pakkuda veelgi terviklikumat ülevaadet,“ selgitas Tartu ülikooli rakendusuuringute keskuse (RAKE) analüütik Marek Sammul.

Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli „Kellel on Eestis hea, kellel parem“ esitlus toimub täna,

9. märtsil algusega kell 10.30 Radisson Blu Sky Hotellis (Rävala pst 3).

Esitlusel annavad uuringu autorid ülevaate mudeli analüüsi peamistest tulemustest.

Ajakava:

10.30 – 11.00             saabumine ja registreerumine, hommikukohv

11.00 – 11.30             avasõnad

Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Liisa Oviir, ettevõtlusminister

Dagfinn Sørli, Norra suursaadik Eestis (inglise keeles)

11.30 – 12.30             võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli tutvustus ja peamised tulemused

Marek Sammul, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

Katri Lamesoo, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

12.30 – 12.45             küsimused-vastused

12.45                          võimalus teha eraldi intervjuusid

Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse RAKE töötas mudeli välja võrdõigusvoliniku tellimusel projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Head ajakirjanikud, palun andke oma tulekust eelnevalt teada aadressilnele.meikar@svv.ee hiljemalt täna kell 10.00.