Naistel ja meestel võrdsed õigused ja võimalused.

Sooline võrdõiguslikkus tähendab seda, et naistel ja meestel on hariduse saamisel, tööelus, poliitikas, majanduses ning teistes valdkondades võrdsed õigused ja võimalused. Sinu sugu ei tohi piirata sinu võimalusi kujundada oma elu, teha valikuid ning rääkida kaasa sind ümbritseva ühiskonna asjades.

Naised ja mehed on võrdsed ühiskonnas, kus inimestel puuduvad sooga seotud takistused ennast arendada ja teostada ning elada täisväärtuslikku elu.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus keelab soolise diskrimineerimise kõigis eluvaldkondades.

Õigus olla vaba soolisest diskrimineerimisest tähendab seda, et kõiki inimesi tuleb kohelda võrdselt hoolimata nende soost, abielustaatusest, rasedusest või lastekasvatamise kohustusest.

Loe lähemalt  soolise diskrimineerimise kohta

Allikas: http://www.vordoigusvolinik.ee/millise-murega-saab-abi/sugu/