Konverents “SIHT” 5. veebruaril 2016. Kutse

Olete oodatud 5. veebruaril Tallinna Ülikoolis toimuvale konverentsile SIHT- Sooaspekti Integereerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse.

Konverentsil võtame kokku projekti raames Eestis läbiviidud uuringute tulemused õpetajaskonna hoiakutest ja koolitegelikkusest soolises vaates ning tutvume Norra kogemustega.
Samuti tutvustame Norra fintsmehhanismi soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist rahastatud projekti SIHT raames välja töötatud koolitusmaterjale ning hariduse ja soo teemalist veebilehte.
Konverentsi esialgne kava

9.30-10.00         Osavõtjate  registreerimine, tervituskohv

10.00-11.00       I paneel: Sissejuhatus teemasse

Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige

Mailis Reps, Riigikogu kultuurikomisjoni liige

Dagfinn Sørli , Norra suursaadik

11.00- 12.30      II paneel: Norra kogemus soostereotüüpide ületamisel

Ole Bredesen Nordfjell, Reform keskus

Lise Østby, Norra laste-, noorsoo- ja perekonnaasjade amet*

Küsimused-vastused. Arutelu

12.30-13.30             Lõuna

13.30-14.45       III paneel: Eesti olukorrast

Tiiu Kuurme: Poisid ja tüdrukud koolist ja enesest koolis

Gertrud Kasemaa: Naisõpetaja, meesõpetaja või eelkõige hea õpetaja? Tüdruk ja poiss- eelkõige õpilane?

Elo-Maria Roots: Õpilase identiteet ja tulevikunägemused soolisest  vaatest

Küsimused-vastused. Arutelu

15.00-16.30       IV paneel: Eesti olukorrast

Evelyn Neudorf ja Tiia Õun : Lasteaiaõpetajate ja juhtide arusaamad lastele võrdsete  võimaluste tagamisest soolisest vaatest

Hannaliisa Uusmaa ja Kadri Aavik:  Sooaspekt Eesti kutsehariduses- õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud

Katri Lamesoo ja Gertrud Kasemaa: Sooaspekti integreerimine õpetajaharidusse-vajadused ja võimalused

Küsimused-vastused. Arutelu

16.30- 17.00      Kokkuvõte ja lõppsõnad          

Ülle-Marike Papp

Info ja registreerimine hariduskonverents2016@gmail.com

 

Lähemalt: http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=4&uid=159