Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli „Kellel on Eestis hea, kellel parem“ esitlus.

Võrdõigusvoliniku kantseleil on hea meel kutsuda Teid võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli tutvustusele, mis toimub 9. märtsil kell 10.30 Radisson Blu Sky Hotellis (Rävala pst 3, Tallinn).

Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE töötas võrdõigusvoliniku tellimusel välja metoodika, millega saab mõõta, kui võrdsed on Eestis erinevate elanikkonnagruppide võimalused elada rahulduspakkuvat elu.  Mudel annab tervikpildi erinevate inimeste olukorrast elukvaliteedi seisukohast olulistes valdkondades.  Saame näiteks teada, millisel grupil Eesti inimestest on halvemad, millisel paremad eluaseme tingimused, kes teeb rohkem tervisesporti või kes osaleb kõige enam valimistel.

Esitlusel annavad uuringu autorid ülevaate mudeli analüüsi peamistest tulemustest.

Ajakava:

10.30 – 11.00   saabumine ja registreerumine, hommikukohv

11.00 – 11-30   avasõnad

Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Liisa Oviir, ettevõtlusminister

Dagfinn Sørli, Norra suursaadik Eestis (inglise keeles)

11.30 – 12.30   võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli tutvustus ja peamised tulemused

Marek Sammul, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

Katri Lamesoo, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

12.30 – 12.45   küsimused-vastused

Esitlusele registreerumiseks täitke palun hiljemalt 7. märtsiks elektrooniline vorm.

Esitlus toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

 

Lugupidamisega,

Võrdõigusvoliniku kantselei

merili.soosalu@svv.ee

www.vordoigusvolinik.ee