AEG ASUDA SÕNADELT TEGUDELE. Istanbuli konventsiooni rakendamisest Eestis.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud korraldas 25. veebruaril 2017 Tallinna Ülikooli ruumis M648 minikonverentsi. Enne lõunat kuulati järgmisi teemasid:
Spetsialistide koolitus (Istanbuli konventsiooni artikkel 15) – Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert.
Spetsiaalsed tugiteenused ja lühiuuring (Istanbuli konventsiooni artikkel 22) – Kadri Soo, Tartu Ülikooli lektor.
2016. aasta ülevaade statistikast Eesti Naiste Varjupaikadega seoses Merle Albrant, jurist ja Eha Reitelmann, ENVL juhatuse esinaine. Peale lõunat kuulati prokuröri Raul Heidot teemal: Eestkoste, külastamisõigused ja turvalisus (Istanbuli konventsiooni art 31). Päev lõppes ENÜ liikmesorganisatsiooni esinadajate üldkoosolekuga.

Loe lähemalt:

http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=4&uid=169