Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatakse lastekaitse nõukogu. Sotsiaalministeerium Pressiteade 16. veebruar 2017

Vabariigi Valitsus otsustas täna moodustada sotsiaalministeeriumi juurde lastekaitse nõukogu, kelle ülesanne on riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine, lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine.

„Lastekaitse nõukogu üks ülesanne on strateegiliste otsuste tegemine, millega tagame valdkondadeülese laste heaolu ja õiguste kaitse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Laste toetamine ja võimalike probleemide ennetamine vajab senisest veelgi enam tähelepanu. Nõukogu loomisega soovime tuua laste heaolu teemad esiplaanile ja hoida neid fookuses poliitiliste otsuste tegemisel mistahes valdkonnas.“

Nõukogusse kuuluvad Lastekaitse Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Noorteühendust Liidu esindajad, samuti ka haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, justiitsminister, siseminister, rahandusminister ning Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi direktorid. Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister, kelle vastutusalasse kuulub lastekaitsepoliitika koordineerimine.

Lisainfo:

Oskar Lepik

Kommunikatsiooninõunik

Sotsiaalministeerium

626 9321 / 5333 7341

press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium