EPNÜL seminar-koolitus teemal: sugu ja puue

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (www.epnu.ee) soovib 2017. aastal läbi viia 2 seminar-koolitust teemal: “Sugu ja puue”. Seminaride eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Eelnevalt oleme korraldanud sarnaseid koolitusi Jõhvis, Pärnus, Viljandis, Saaremaal ja Tallinnas. Sel aastal soovime korraldada seminarid Raplamaa ja Jõgevamaa puuetega inimestele

Tegemist on ühepäevase tasuta koolitusega, kestvusega kuni 5 tundi, koos lõunapausiga (orienteeruvalt kell 11:00 – 16.00), millele on oodatud kuni 35 inimest, esinejatena kaasame erinevaid eksperte ning tunnustatud lektoreid, samuti kohalike spetsialiste. Täpse kava paneme kokku ning saadame hiljemalt 2-3 nädalat enne seminari toimumist.

Seminari edukaks läbi viimiseks soovime kaasata kohapealse koordinaatori, kelle ülesandeks on kohalike inimeste teavitamine seminarist, osalejate  kutsumise ja eelregistreerimise korraldamine, samuti abistamine sobivate ruumide leidmisel ning toitlustuse organiseerimisel.

Seminar-koolitused toimuvad läbi projekti “EPNÜL tegevusprogramm 2017. Erivajadustega inimeste eestkoste võimekuse ja teadlikkuse arendamine”. Projekti finantseerib EPIFond läbi HMN. 

Lähemalt: Mare Abner, e-post Mare.Abner@gmail.com