HIV-ennetuse rahastus kasvab veelgi. Sotsiaalministeerium Pressiteade 24. aprill 2017

Valitsuse heakskiidu saanud riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 näeb ette 5 miljonit eurot lisaks HIV/AIDS ravimitele ja 500 000 eurot teenustele.

HIV nakatumise ennetamine on riigi rahvatervise poliitika üks prioriteete. „Oleme viimasel kahel aastal tõstnud HIV-ennetuse tõsiselt fookusesse. 600 000 eurot lisaraha teenustele on meil 2017. aastal, nüüd lisandub veel 500 000 eurot 2018. aastal. See kõik on uue HIV-strateegia valguses oluline samm edasi, et vähendada aastaks 2025 uusi HIV-nakatumiste juhtusid enam kui kaks korda, tänaselt 229 juhult alla saja. See on ambitsioonikas, ent teostatav eesmärk,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Uuest aastast on HIV/AIDSi ravimite jaoks ette nähtud täiendavalt 5 miljonit eurot ehk koos senise püsirahastusega kokku ligi 15 miljonit eurot. „Tegemist on arvestusliku kuluga, mis tähendab, et ükski abivajaja ei jää ravita,“ ütles Ossinovski.

HIVi ja AIDSi ennetuse tõhustamiseks valmib tänavu suveks HIVi ja AIDSi riiklik tegevuskava aastateks 2017–2025. Kuigi senine tegevus on andnud valdkonnas positiivseid tulemusi, on Eesti endiselt uute HIV nakkuste, narkootikumide üledoosidest tingitud surmade arvuga ning narkomaania levikuga Euroopa Liidus esimeste seas. ARV-ravil on HIV leviku tõkestamisel oluline roll, kuna kvaliteetse raviga on võimalik viia viiruskoormus organismis alla nakkuspiiri. „Seega meditsiiniliselt on HIV levik võimalik peatada, kui saame kõik HIV-positiivsed inimesed järjepidevale ravile“, ütles minister Ossinovski. 

Kui 2015. aastal sai ravi 3214 inimest, siis 2017. aastal saab ravi 4222 inimest ja alates 2018. aastast prognoositakse ravi saajate arvuks 4722 inimest. Selleks lähtutakse ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni seatud niinimetatud 90-90-90 eesmärkidest aastaks 2020: 90% HIVi nakatunutest on teadlikud oma nakkusest, 90% HIVi diagnoosiga inimestest saab ravi ja 90%-l ravi saajatest on viiruskoormus alla määratava taseme.

Eelkõige aitab ARV-ravi säilitada head tervist ja seeläbi toimetulekut, mis tähendab, et HIV-positiivse isiku näol on tegemist täisväärtusliku ühiskonna liikmega, kes on võimeline töötama. ARV-ravi vähendab ka nakkuse kandumise tõenäosust HIV-positiivselt emalt lapsele.

2017. aastaks ette nähtud lisavahendid suunatakse HIV kiirtestide ostmiseks, juhtumikorralduse teenuse mahu tõstmiseks, integreeritud antiretroviirusravi (ARV) ja asendusravi osutamiseks Ida-Virumaal, sõltuvusprobleemidega isikutele võõrutusravi teenuse osutamiseks, kahjude vähendamise keskuse avamiseks Tallinnas, järelraviks ja nõustamisteenuste osutamiseks pikaajalise sõltuvusravi läbinud isikutele jm.

Lisainfo:

Oskar Lepik

Kommunikatsiooninõunik

Sotsiaalministeerium

626 9321 / 5333 7341

press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium