Eesti jätkab eesistumise ajal soolise võrdõiguslikkuse edendamisega. Sotsiaalministeerium Pressiteade 11. mai 2017

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja tööala asekantsler Janar Holm kohtusid täna Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) direktori Virginija Langbakkiga, et rääkida lähenevast Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest ja koostööst soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

„Eesti eesistumise ajal plaanime tähelepanu suunata töö ja pereelu ühitamisele, hoolduskoormuse võrdsemale jaotusele naiste ja meeste vahel, soolise palgalõhe vähendamisele, aga ka soolise võrdõiguslikkuse alase koostöö edendamisele Euroopa Liidus,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Töö ja pereelu ühitamise plaanime võtta teemaks juulikuus Tallinnas toimuval Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel. Loodame teha edusamme ka aprilli lõpus Euroopa Komisjoni avaldatud töö ja pereelu tasakaalu toetava direktiivi eelnõuga.“

Tänasel kohtumisel räägiti EIGE poolt koostatavast raportist, mis keskendub soopõhisele jagunemisele hariduses, täiendõppes ja tööturul. Raportis pööratakse erilist tähelepanu vajadusele ja võimalustele suurendada naiste osakaalu teaduses, tehnikavaldkonnas, inseneriteaduses ja matemaatikas ja meeste osakaalu tervishoiu, hariduse ning hoolekande valdkonnas.

"Naiste ja meeste majandusliku võrdsuse eesmärgil pöörame eesistumise ajal tähelepanu ka soolisele jaotusele haridusvalikutes, täiendõppes ja tööturul," ütles tööala asekantsler Janar Holm. „Ühest küljest on naiste ja meeste töötamine erinevatel erialadel ja ametikohtadel üks soolise palgalõhe põhjustest. Teisest küljest häirib see nii tööturu kui ka ühiskonna üldist tasakaalu.“

Lisaks valmistab Eesti koostöös järgmiste Euroopa Liidu Nõukogu eesistujate Bulgaaria ja Austriaga ette soolise võrdõiguslikkuse deklaratsiooni, millega antakse teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile teada järgmise pooleteise aasta ühised soolise võrdõiguslikkuse prioriteedid. Deklaratsioon saab allkirjastatud eeldatavasti Eesti eesistumise alguses.

EIGE on sõltumatu Euroopa Liidu organ, mille ülesanne on pakkuda EL institutsioonidele ja liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes tuge eelkõige andmete kogumise ja analüüsimise näol.

 

Lisainfo:

Oskar Lepik

Kommunikatsiooninõunik

Sotsiaalministeerium

626 9321 / 5333 7341

press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium