Esmakordselt puuet taotlevate laste jaoks muutub otsuse saamise aeg lühemaks.

1. juulist muutub esmakordselt puuet taotleva lapse jaoks otsuse saamise aeg lühemaks. Otsuse puude tuvastamise osas teeb sotsiaalkindlustusamet piisavate terviseandmete korral 15 tööpäeva jooksul. Seni võttis puude taotlemise protsess, koos rehabilitatsiooniplaani koostamisega, aega keskeltläbi 88 päeva.

Riigikogu võttis juuni keskpaigas vastu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuse, mille kohaselt saab lapsele, kes taotleb puude tuvastamist esimest korda, tuvastada puude enne rehabilitatsiooniteenusele ja plaani koostamisele suunamist. Varem tuli esmalt koostada rehabilitatsiooniplaan ning seejärel tehti puude otsus.

„Uue süsteemi järgi, kui sotsiaalkindlustusameti ekspertarst leiab, et terviseseisundi andmed on puude tuvastamiseks piisavad, vormistame puude otsuse. Kui aga ekspertarst leiab, et puude tuvastamiseks on siiski rehabilitatsiooniplaan vajalik, suuname lapse esmalt rehabilitatsiooniplaani koostamisele ja seejärel, võttes aluseks ka rehabilitatsiooniplaani, saame teha otsuse puude kohta,“ kirjeldas uut protsessi sotsiaalkindlustusamet ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste juht Merlin Murumets.

Lapsele, kellele on puue tuvastanud on õigus ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele. Puude määramise otsusega koos väljastatakse suunamiskiri, mille alusel saab pöörduda sobiva rehabilitatsiooni teenust osutava asutuse poole teenuse saamiseks. Lapsed pääsevad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele ilma järjekorrata.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuse jõustub 1. juulist 2017.

Laste puude tuvastamise protsessi kohta leiab lisainfot SIIT ning sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta leiab infot SIIT.

 

Lugupidamisega,

Kristel Ojala

 

Rehabilitatsiooni valdkonna juht

Sotsiaalteenuste osakond

Sotsiaalkindlustusamet

 

Tel: 664 0105

kristel.ojala@sotsiaalkindlustusamet.ee