Naiste tugikeskuste rahastamine suureneb uuest aastast neljandiku võrra. Sotsiaalministeerium Pressiteade 21. aprill 2017

Valitsuses kinnitatud riigi eelarvestrateegiaga aastateks 2018–2021 suureneb naiste tugikeskuse teenuse riiklik püsirahastus 150 000 euro võrra, mis tähendab, et nüüdseks on iga-aastaselt võimalik teenuse osutamiseks kasutada 770 000 eurot. Vägivallatsejatele mõeldud sekkumisprogrammile suunatakse 50 000 eurot.

Võrreldes 2014. aastaga on riiklik püsirahastus naiste varjupaikadele suurenenud 430 000 eurolt 770 000 euroni. „Naiste tugikeskuse teenus on täna tagatud igas maakonnas. Selle aastaga võrreldes suureneb püsirahastus neljandiku võrra, mis annab järgnevatel aastatel kindluse jätkusuutliku teenuse osutamiseks,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Ohvriabi seaduse järgi sisaldab naiste tugikeskuse liitteenus vajadusel turvalist majutust, esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, vajaduse korral psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, juriidilist nõustamist ja ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamist ja esmast nõustamist.

 „Samas teame kõik, et vägivalla vähendamiseks tuleb tegeleda mõlema osapoolega. Lisaks ohvrite abistamisele peab riik süsteemsemalt tegelema ka vägivallatsejatega ning mul on hea meel, et riigieelarvest on leitud raha sekkumisprogrammi elluviimiseks,“ rõhutas minister. Vägivallatsejate sekkumisprogrammi hakkab ellu viima sotsiaalkindlustusamet.

Lisainfo:

 

Silvia Peets

Meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

626 9751 / 5341 6977

press@sm.ee/ silvia.peets@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium