Konverents: Üleminek kogukonnapõhisele hoolekandele – eeldus väärikaks ja iseseisvaks eluks

12.10.2017 09:00 – 13.10.2017 18:00 toimub konverents “Üleminek kogukonnapõhisele hoolekandele – eeldus väärikaks ja iseseisvaks eluks” Korraldajaks Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimuste nõukogu (EPSCO) eu2017ee

Konverentsil räägitakse sellest, kuidas toetada Euroopa Liidu liikmesriikides üleminekut institutsioonaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele toele. Konverentsi eesmärk on pakkuda uusi lähenemisi deinstitutsionaliseerimise (DI) idee arengule ja rahastamisele, samuti toetada inimõiguste ja ELi ülese kaasava sotsiaalpoliitika arengut.

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Vt lähemalt: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/inimvaarikus-iseseisev-elamine-di