Seminar-koolitus “Sugu ja puue”, 1.novembril 2017 Jõgeval

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit korraldas 1.novembril 2017. aastal Jõgeval Betti Alveri Muuseumi ruumides seminar-koolituse teemal: “Sugu ja puue”. Seminari eesmärgiks oli tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel.

Seminaril esinesid:

Doktor Kai Part, TÜ Naistekliinikust, teemal „Seksuaalvägivald, kuidas märgata, mis on mõjud, kes on riskirühmad“ Ettekanne

Jõgevamaa naiste tugikeskuse esindaja, teemal “Naiste vastase vägivalla ohvritele suunatud varjupaiga teenuse osutamine Jõgevamaal”

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, teemal “Mitmene diskrimineerimine ja võimalused sellest hoiduda”

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp, teemal „Haridus ja soolised stereotüübid“

Seminari aitas läbi viia Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Kaasik.

Seminari läbiviimist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi kaudu.

Fotogalerii