Seminar-koolitus “Sugu ja puue”, 16.mail 2017 Raplas

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit korraldas 16.mail 2017. aastal Rapla Keskraamatukogu ruumides seminar-koolituse teemal: “Sugu ja puue”. Seminari eesmärgiks oli tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel.

Seminaril esinesid:

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ekspert Annika Rannamets, teemal “Naiste vastase vägivalla ohvritele suunatud varjupaiga teenuse osutamine Raplamaal”

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, teemal “Sooline võrdsus ja mitmene diskrimineerimine”

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp, teemal „Haridus ja soolised stereotüübid“

MTÜ TM Loovus juhatuse liikmed Tiia Järvpõld ja Maarja Kaplinski, teemal “Naiseksolemine läbi erivajaduste prisma”

Seminari aitas läbi viia Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda ja juhatuse liige Marge Järvi.

Seminari läbiviimist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi kaudu.

Fotogalerii