Märka naist, mitte puuet.

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, pressiteade 26.03.2018
Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit arendades kampaaniat “Märka naist, mitte puuet” otsustas iga aasta märtsikuus tunnustada ühte erivajadusega naist, kes on Eesti aktiivne kodanik ja on tegutsenud selle nimel, et erivajadustega inimeste elu muutuks paremaks.
Käesoleva aasta tänukirja ja tunnustusmeene andsime üle 24. märtsil 2018 erivajadusega naisele Sülvi Sarapuule. Meene kujutab endast puulehe kujulist vaagnat, mille valmistas Kunstiakadeemia keraamik Ingrid Allik.
Sülvi Sarapuu on kolme lapse ema ja viiele lapselapsele vanaema. Ta  on väga toimekas naine nii kultuuri ja kunsti alal. Tal on oma firma ja on palju teinud selleks, et pimedatele inimestele oleks ligipääs erinevatele etendustele, kunstile jms. Ta on järgmiste firmade ja mittetulundusühenduste juhatustes: KAKORA, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, GLINT, Puude taga on inimene, Ligipääsetavuse foorum. Sülvi on korraldanud kirjeldustõlkeid erinevatele etendustele. Viimati tal valmis “Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks”.  Sülvi on alati kiire küsimustele vastama ja võimekas valdama oma sõna erivajadustega naiste õiguste kaitsel.