Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017

6. märtsil 2018 esitleti Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringut, mille eesmärk oli kaardistada puudega lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, samuti erinevate puudega lastele suunatud teenuste vajadused ja nende kasutus. Tegemist on 2009. aastal läbiviidud sarnase uuringu kordusega.

Vaata uuringu uudist ja väikest kokkuvõtet tulemustest EPIKoja koduleheküljel – http://www.epikoda.ee/puudega-lastega-perede-toimetuleku-ja-vajaduste-uuring-2017/

Uuringu tulemused toovad välja:
Puudega laste arv ja osakaal on oluliselt kasvanud: 2009. aasta 1. jaanuari seisuga oli 0-17-aastastest lastest 3% puudega (7368 puudega last: keskmise puudega 2252, raske puudega 4294, sügava puudega 822) ja 2017. aasta 1. jaanuaril oli samast vanusrühmast 5,2% puudega ehk puudega lapsi oli 12 896 (keskmise puudega 5000, raske puudega 7164, sügava puudega 732). Kasvanud just keskmise ja raske puudega laste arv.
  • Puudega lastega perede hinnang enda majanduslikule toimetulekule on halvem kui kõikidel lastega peredel Eestis keskmiselt. Puudega lastega peredest tajub vaid 19–26%, et tuleb toime hõlpsalt, kõikide lastega perede hulgas on selliseid peresid 40–51%.
  • Paljude teenuste puhul pole märkimisväärne osa teenuseid vajanud puudega lastest saanud vajatud teenust üldse või pole seda saanud piisavas mahus. Nt. füsioterapeudi teenust on saanud kasutada soovitud vähemas mahus või üldse mitte (41-46%) teenuse vajajatest. Vastavad numbrid teiste spetsialistide ja teenuste osas: psühholoog (40-44%), tegevusterapeut (35-39%), loovterapeut (33-37%), logopeed (38-42%) ning eripedagoog (33-37%). Rehabilitatsiooniplaani kättesaadavusega on probleeme (27- 31%) puudega lastest, sotsiaaltöötaja nõustamisega (23-26%), tugiisikuteenusega (27-31%) lapsehoiuteenusega (19-22%) ja kogemusnõustaja teenusega (22-25%) puudega lastest. 
  • Teave puudega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta on poolte (46–50%) puudega laste vanemate jaoks pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav. 
Uuringuraporti täisversioon on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel SIIT.