EPNÜL korraldab seminar-koolituse Rakveres, 21.mail 2018

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit on kavandanud 2018. aasta jooksul läbi viia seminar/koolituse teemal: “Sugu ja puue” Lääne-Virumaa puuetega inimestele. Seminari eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel.  Eelnevalt oleme korraldanud sarnaseid koolitusi Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Viljandis, Saaremaal, Raplas ja Jõgeval.

Seminar-koolitus “Sugu ja Puue” toimub 21.mail 2018a, algusega kell 11:45 Rakveres Villa Theresa’s (Tammiku 9, Rakvere).

Eelregistreerimine toimub 15. maini e-posti aadressil: virukoda@virukoda.ee või telefonidel: 324 2023 ja 5342 9043 (mobiil).

Päevakava:

11.45-12.15     Saabumine, registreerimine ja tervituskohv/tee

12.15-12.30     Projekti tutvustus, lühikokkuvõte tehtust ja eesmärgid

12.30-13.40    „Seksuaalvägivald, kuidas märgata, mis on mõjud, kes on riskirühmad“ – dr Kai Part TÜ Naistekliinikust

13.40-14.00    “Naiste vastase vägivalla ohvritele suunatud varjupaiga teenuse osutamine Lääne-Virumaal” – Lääne-Virumaa Naistetugikeskuse teenuste juht Ivika Abner

14.00-14.30     lõunapaus

14.30-15.30    “Mitmene diskrimineerimine ja võimalused sellest hoiduda” – soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta

15.30-16.30    „Haridus ja soolised stereotüübid“ – soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

16.30-17.00     kokkuvõte ja tagasiside päevast

Seminari korraldamist koordineerib Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine Helmi Urbalu.

Korraldajal on õigus muuta päevakava.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi kaudu.