Riik piloteerib keerulise hooldusvajadusega täiskasvanute hoolekandes uut lähenemist

Sotsiaalministeerium Pressiteade 7. mai 2018

Riik piloteerib keerulise hooldusvajadusega täiskasvanute hoolekandes uut lähenemist

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas käskkirja, millega kuulutatakse välja konkurss leidmaks riigile koostööpartneriks omavalitsused, kellega piloteerida uut hoolduse koordinatsiooni mudelit. Projekti eesmärk on luua toimiv tugisüsteem suure hooldusvajadusega inimestele. Piloodi käigus on perearstidel ja sotsiaaltöötajatel võimalus suunata abivajaja hoolduskoordinaatori juurde, kes oskab olukorda hinnata ja korraldada inimesele õiged sotsiaal- ja tervishoiuteenused.

„Oluline on, et inimene jõuaks õigel ajal õigele teenusele ning erinevad valdkonnad töötaksid koos ühiste eesmärkide nimel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Kahetsusväärselt tuleb ette olukordi, kus abivajaja pereliikmed on sunnitud ise olema juhtumikorraldajad – pöörduma toe saamiseks erinevate asutuste poole ning orienteeruma erinevate süsteemide rägastikus. Koordinaatori abiga saavad inimesed vajalikke teenuseid õiges kohas, õigel ajal ning väheneb ka lähedaste hoolduskoormus.“

Projekti läbiviimiseks luuakse omavalitsusesse hoolduskoordinaatori ametikoht. Koordinaator hoolitseb selle eest, et temale suunatud suure hooldusvajadusega inimene jõuaks vajaliku teenuseni, olgu see näiteks õendusteenus tervishoiusüsteemist, kohaliku omavalitsuse korraldatav koduhooldusteenus, Sotsiaalkindlustusameti vahendusel rahastatav rehabilitatsiooniteenus või kombinatsioon nendest – selleks teeb ta vajalikud kokkulepped inimest abistavate osapoolte vahel ning jälgib, kas inimene saab talle vajalikke teenuseid.

Taotlusi pilootprojektis osalemiseks saab esitada alates tänasest kuni 25. maini 2018. Pilootprojektiga on plaanis alustada augustikuus ning see viiakse läbi kuues piirkonnas. Konkursil osalemiseks peab omavalitsusel olema koostöökokkulepe vähemalt kahe piirkonna perearstiga. Pilootprojekti tulemustest lähtuvalt plaanib sotsiaalministeerium teha 2019. aasta sügisel Vabariigi Valitsusele ettepaneku, kas ja milliseid samme astuda riikliku koordinatsioonisüsteemi loomiseks.

Käskkirjaga saab tutvuda sotsiaalministeeriumi avalikus dokumendiregistris: http://adr.rik.ee/som/dokument/5725564

Teate edastas:

Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium