Skip to main content

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantslerina alustab tööd Kalle Killar.

Sotsiaalministeerium. Pressiteade. 5. september 2018

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantslerina alustab tööd Kalle Killar

Ministrid Kaia Iva ja Riina Sikkut kinnitasid sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleriks Kalle Killari, kes on 2015. aastast juhtinud strateegia ja eelarve osakonda. Killari sõnul on tema olulisim väljakutse asekantslerina muuta tervishoiu, sotsiaal- ja töövaldkonna e-teenused paremini koostoimivaks ning tulemuslikumaks.

„Riigi teenused, olgu need tervise-, sotsiaal- või töövaldkonnast, peavad saama inimkesksed ja tulemuslikud. Pikatoimelisi ja ebamugavaid e-lahendusi me endale lubada ei saa, seepärast on minu suurim väljakutse luua kõigi sotsiaalministeeriumi valdkondade teenustest kasutajasõbralike ja tõhusate lahenduste võrgustik,“ ütles esmaspäeval e-teenuste ja innovatsiooni asekantslerina alustav Kalle Killar. „Vananeva rahvastikuga ühiskonnas muutuvad nii inimeste vajadused kui kasvab rahaline surve erinevatele teenustele. Just e-teenustes peitub võti, kuidas saame erinevatel tasanditel teha teenused kättesaadavaks ja nende kasutamise võimalikult lihtsaks.“

Kalle Killar on varem töötanud rahandusministeeriumis, kus ta kokku üheksa aasta jooksul tegeles välisfinantseerimise ning riigieelarve küsimustega, sh aastatel 2008 ja 2009 välissuhete ja arenduse asekantslerina. Aastatel 2009–2013 töötas Kalle Killar Suurbritannias Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (The European Bank for Reconstruction and Development) asedirektorina. Varem on ta juhtinud PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti) siseauditi osakonda ning töötanud Euroopa Komisjonis põllumajanduse direktoraadis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

Kalle Killar alustab asekantslerina tööd 10. septembril.

Foto: https://www.dropbox.com/s/s2zdbsxh8nng10u/KalleKillar.PNG?dl=0

Teate edastas: Karin Volmer Kommunikatsioonijuht

Sotsiaalministeerium

Karin.volmer@sm.ee

+372 626 9102 / 5696 4876