56 omavalitsust kohandavad puudega inimeste eluruume.

Sotsiaalministeerium. Pressiteade. 6. september 2018

56 omavalitsust kohandavad puudega inimeste eluruume

Rahandusministeerium otsustas rahuldada 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerivad kodude kohandamist 2,4 miljoni euro eest, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetus moodustab ca 2 miljonit eurot ja omavalitsuste omafinantseering 0,4.

„Iga inimene peab saama oma koju sisse, sealt väljuda ning seal liikuda ja tegutseda,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Tunnustan neid omavalitsusi, kes on kasutanud võimalust aidata puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla ja seeläbi vähendada ka hooldajate koormust ja luua inimestele paremad eeldused osaleda tööturul.“

Kohalikud omavalitsused tõid taotlustes välja, et puudega inimeste arv, kellele tagatakse sellega sobivad eluruumid, on kokku 467. Ligi kahe kolmandiku ehk 336 puhul on plaanis pesemisruumi või tualettruumi kohandus. Populaarsuselt järgmisel kohal oli kavas ukseavadega seotud kohandused, näiteks hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, lävepakuta ukseava kohandus, siseukseava kohandus. Lisaks on plaanis platvormtõstukite, laetõstukite, ukseautomaatika ja käetugede paigaldused ning kaldteede rajamised. Ühele inimesele võib olla kavandatud mitu erinevat kohandust, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine, hügieenitoimingute parandamine või köögitoimingute parandamine.

„Omavalitsustel on ka edaspidi võimalik inimeste kodude kohandamiseks raha taotleda,” ütles minister Iva. „Projekti lõpuks, aastaks 2023, on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid. Seega kutsun ka teisi omavalitsusi üles aktiivselt kaasa lööma ning teavitama oma inimesi võimalusest kohandada oma eluruumid ligipääsetavaks.”

Plaanide kohaselt avab järgmise taotlusvooru Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 2019. aasta esimeses kvartalis. Järgmiste kohanduste jaoks on planeeritud ligikaudu 7 miljonit eurot ning selle abil on kavandatud veel enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine. Eluruumi kohandamiseks peab inimene esitama taotluse kohalikule omavalitsusele.

Teate edastas: Oskar Lepik Kommunikatsiooninõunik Sotsiaalministeerium

+372 626 9321 / + 372 5333 7341

press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee