Skip to main content

Puudega inimeste teenused ja toetused võeti luubi alla

Sotsiaalministeerium. Pressiteade 29. august 2018

Puudega inimeste teenused ja toetused võeti luubi alla. Sotsiaalministeeriumis toimus täna järjekordne kohtumine erinevate huvigruppidega, et liikuda edasi puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamisega.

Kohtumisel kõnelenud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva peab oluliseks, et erivajadusega inimesed saaksid elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise suudab ja soovib. „Kahetsusväärselt suur hulk inimesi kogeb igapäevaselt, et neid ümbritsev keskkond on täis füüsilisi ja emotsionaalseid takistusi,“ ütles minister Iva. „Teenuseid ja tooteid pakkudes peavad kõik mõtlema sellele, kuidas need oleksid lihtsasti ning väärikalt ligipääsetavad kõikidele inimestele, vaatamata nende piirangutele või vajadustele.“

„Vananev ja vähenev rahvastik on surve tervele ühiskonnale. Vanemaealiste ning puudega inimeste arvu kasvamisega suureneb elanikkonnas nende inimeste hulk, kes oma vanusest ja/või terviseprobleemidest tulenevate piirangute ja ümbritseva keskkonna takistuste tõttu vajavad kas aeg-ajalt või pidevalt mitmesugust kõrvalabi,“ ütles sotsiaalkaitseminister.

Tänasel kohtumisel jagati osalejad väikestesse gruppidesse, kes vahetasid omavahel esimesi mõtteid selle üle, millisena nähakse Eesti hoolekandesüsteemi tulevikku. Näiteks arutasid töörühmad riigi ja omavalitsuse rolli üle puudega inimeste teenuste ja toetuste korraldamisel, aga ka selle üle, kas ja milleks on puude või selle raskusastme tuvastamine vajalik.

Puudega inimeste tugisüsteemi korrastamise eesmärk on paremini siduda sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenused ja toetused. Nii on võimalik tagada inimesele erivajadusega toimetulemiseks vajalikku ja püsivat tuge üle elukaare. „Teenused peavad vastama inimeste vajadustele, olema kvaliteetsed ning abivajajatele kättesaadavad,“ ütles minister Iva. „Samuti peame jätkuvalt tegelema ka sotsiaalsüsteemist dubleerivate ja bürokraatlike tegevuste välja juurimisega ning leidma nutikaid lahendusi, kuidas abivajaja saaks õigel ajal õiget tuge.“

Praegu valmistatakse ette ka valdkondlikku alusanalüüsi, mille põhjal on plaanis 2018. aasta lõpuks välja töötada puudega inimeste poliitika muudatusettepanekud, mis esitatakse Vabariigi Valitsusele. Kohtumine huvigruppidega toimus esimest korda märtsis, siis tutvustati puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi muudatusvajadusi. Tänasel kohtumisel kaardistati valdkonna valulisemad probleemid ja kitsaskohad ning pakuti välja ideid nende lahendamiseks. Muudatuste elluviimine on planeeritud 2021. aastasse.

Teate edastas: Oskar Lepik Kommunikatsiooninõunik Sotsiaalministeerium: +372 626 9321 / + 372 5333 7341, press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee  www.facebook.com/sotsiaalministeerium