Saame peale pikka ootamist teada anda, et on avatud uus riigihanke rahastusel kandideerimisvoor kogemusnõustajate koolituse õppegruppidesse, mis alustavad novembris ja detsembris 2018.
Õppetöö saab toimuma Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.
Koolitusi korraldab Loov Ruum OÜ.
Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Tänu sellele on praegu võimalik õppida tasuta õppekohtadel. Riigieelarvelistel õppekohtadel on siiski omad piirangud ja seepärast on õppegruppides ka mõned tasulised lisakohad, kus hanke teemapiirangud ei kehti.
Täpsema info leiab kogemusnõustajate koolituse avalehe LINGILT
Sealt saab edasi liikuda riigihankekoolituse tingimuste ja iga õppegrupi info juurde.
Samas leiab ka kandideerimisankeedi.

Kandideerimine on kolmeetapiline – kandideerijaks registreerimine, motivatsioonikirja saatmine ja eelintervjuul osalemine. Eelintervjuud toimuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.
www.loovruum.com