Kuues maakonnas saab kandideerida erivajadustega inimesi abistavasse vabatahtlike projekti.

Sotsiaalministeerium

Eesti Külaliikumine Kodukant

Pressiteade

3. oktoober 2018

Kuues maakonnas saab kandideerida erivajadustega inimesi abistavasse vabatahtlike projekti

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas vabatahtlike kaasamist täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvasse pilootprojekti, milles kuue maakonna näitel testitakse hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomist. Kandideerimiseks tuleb täita avaldus Vabatahtlike Väravas.

Oodatud on vabatahtlikud Hiiu, Lääne-Viru, Harju, Pärnu, Põlva ja Võru maakondadest. Soovijatega võtavad ühendust piirkondlikud koordinaatorid, kes viivad läbi ka vestluse. Sobilikele kandidaatidele pakutakse sissejuhatavat koolitust, juhendamist ja võimalust vabatahtlikuna head teha.

“Vabatahtlike pakutav abi ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid pakutakse lisategevusi, mis tavapärase hoolekande sisse ei mahu. Vabatahtlikud saavad võimaluse olla tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes, inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel,” selgitas Kodukandi vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Sellised tegevused sobivad Paasi hinnangul hästi nii eakamatele inimestele, kel lapsed juba suured ja vaba aega rohkem, kui ka gümnaasiumi- ja ülikoolinoortele. “Mitmel pool maailmas tehtud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil, kes vabatahtlikud ei ole. Noored saavad aga suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus. Miks mitte teha oma kooli loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tööd ja talletada näiteks eakate inimeste lugusid, nende oskuseid ja teadmisi?” rääkis Paas.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on kogukonna abi sotsiaalvaldkonnas oluline ja seni kasutamata võimalus. “Kogukonna tugi oma inimestele on hindamatu, sest tihti on abi juba vestluspartnerist, kes leevendab üksindust ja märkab, kui kujunemas on tõsisem mure. Suurem tähelepanu kogukonnalt võimaldaks eakal või puudega inimesel tunda end väärtuslikuna, saada õigeaegset abi ning seeläbi elada kauem oma kodus ja ennetada hooldekodusse sattumist,” selgitas minister Iva. „Peame arvestama, et kogukondlik tegevus ei teki üleöö ja iseenesest. Saame õppida teistelt elualadelt, kus vabatahtlike kaasamine on tavapärane ja selle taga on järjepidev töö, et läbi kogukondliku tegevuse pakkuda ka vabatahtlikule endale arenguvõimalusi. Inimesed ise on valmis ühiskonda rohkem panustama ning nüüd on loomisel ka selgem süsteem, kuidas seda sotsiaalvaldkonnas teha.”

Projektis osalevates maakondades viis Kodukant septembri jooksul läbi kohalikele omavalitsustele ning teistele sotsiaalpartneritele suunatud seminarid, kus tutvustati vabatahtlike kaasamismudelit.

Vabatahtlike kuulutused kõigi kuue maakonna kohta leiab Vabatahtlike Väravast:https://vabatahtlikud.ee/sinu-voimalused/

Taust:

  • Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid augustis kaheaastase lepingu, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja kogu Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Üks olulisi eesmärke on kohalike omavalitsuste suurem valmisolek ja oskused kaasata vabatatlike eakate ja erivajadustega inimeste abistamisse. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
  • MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.
  • SHARE andmetel on Eestis vabatahtliku tegevusega seotud vaid 4% 55+ vanuses vastanutest. Samas kinnitasid vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015) tulemused, et 45% 50-74-aastastest inimestest on valmis rohkem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panustamisvõimalusi ühiskonnas ja sotsiaalset kaasatust, on seega eriti tähtis edendada vanemaealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.
  • Täiendav info projekti kohta: https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/

Lisainfo:

Eha Paas

Eesti Külaliikumine Kodukant, vabatahtliku valdkonna juht

eha@kodukant.ee

tel: +372 517 0214

www.vabatahtlikud.ee