Skip to main content

Puuetega inimeste esindajad kohtusid peaminister Jüri Ratasega. Pressiteade. EPIK ja EPIF

8.10.2018

PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Fond

Puuetega inimeste esindajad kohtusid peaminister Jüri Ratasega

8. oktoobril kohtusid Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPIFondi) esindajad peaminister Jüri Ratasega, et juhtida tähelepanu puuetega inimeste esindusorganisatsioonide muredele.

EPIKoja juhatuse esimehe Monika Haukanõmme sõnul elab 2018. aasta seisuga Eestis üle 157 tuhande puuetega inimese, mis moodustab 12% elanikkonnast. Võrreldes 2010. aastaga on puuetega inimeste arv kasvanud ligi 25%. Puuetega inimeste arvu pidev kasv paneb üha suuremaid nõudmisi ja ootusi ka puuetega inimeste esindusorganisatsioonidele. Haukanõmm:  „Puuetega inimeste toimetulek Eestis sõltub ebaõiglaselt suurel määral puuetega inimese enda või tema lähedase võimekusest vajaliku abi taotlemisel. Ka EPIKoja 48 liikmesorganisatsiooni ei suuda väheste ressursside tõttu kõiki abivajajaid  piisavalt nõustada ja toetada.“

EPIFondi nõukogu esimees Toomas Sepp täiendas: „Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide rahastus on püsinud muutumatuna juba aastaid. Elukalliduse pideva tõusu taustal väheneb organisatsioonide esindusvõime puuetega inimeste õiguste kaitsmisel. Kui näiteks kaob üks puudega inimeste MTÜ, siis on äärmisel keeruline seda asendada või taastada.“

„Olukorras, kus Eesti riigil läheb paremini kui kunagi varem, on meie ülesanne tagada väärikas elu igale Eestimaa inimesele,“ sõnas peaminister Jüri Ratas. „Peame püüdlema selle poole, et inimesed saaksid puudest hoolimata elada võimalikult kvaliteetselt – töötada, õppida ja mugavalt kasutada avalikke teenuseid, sealhulgas e-teenuseid.“

„Suurema abivajadusega inimeste heaolu ei tohi sõltuda nende elukohast ega jääda suhtlemis- või liikumisvõimaluste taha. Näen siinkohal arenguvõimalusi nii riigi ja kohalike omavalitsuste proaktiivsuses kui halduskoormuse vähendamises. Soovin tänada kõiki osapooli töise, kuid vajaliku kohtumise eest ning pingutan omalt poolt, et tõstatatud küsimused leiaksid lahenduse ning puuetega inimeste elukvaliteet tõuseks,” rõhutas peaminister Ratas.

Kohtumisel osalenud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ja Eesti Kurtide Liidu esindajad tõid esile puudusi sotsiaalteenuste, hariduse, töö ja ligipääsetavuse valdkonnas. Puuetega inimeste esindajad kinnitasid, et soovivad otsida tänastele probleemidele parimaid lahendusi koostöös riigiga.

Eesti Puuetega Inimeste Koda  on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitikat ja ühiskonna arvamust kujundav katusorganisatsioon. Lisainfo: www.epikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Fond on riiklik sihtasutus, eesmärgiga toetada ja soodustada puuetega inimeste integreerimist ühiskonda ja sotsiaalset aktiivsust, luues neile võrdseid võimalusi rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise kaudu. Lisainfo: www.epifond.ee  

Pressikontakt: Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, telefon 56880320