Riigieelarvelised toetused

Sotsiaalministeeriumi riigieelarvelistest vahenditest antakse tegevus- ja projektitoetusi mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja muudele organisatsioonidele, mida loetakse seoses varasema koostööga ministeeriumi strateegiliseks partneriks või mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad ministeeriumi valitsemisala valdkondade arengut. Toetuste andmine on reguleeritud sotsiaalministeeriumi riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste andmise tingimuste ja korraga.