Skip to main content

Eesti Puuetega Naiste III Foorum “Märka Naist, mitte puuet”

2. novembril 2018. aastal toimus Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu III Foorum „Märka naist, mitte puuet“, mis toimus Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses Endla 59. Foorum oli pühendatud puuetega naiste võrgustiku 20. aastapäevale.

Eelnevalt registreerus Foorumile ligi 70 osalejat ning kohal viibis neist ligi 60.

I teemaplokis „Koostöö“ said sõna meie pikaajalised koostööpartnerid.

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp rääkis teemal “Kaks aastakümmet koostööd”, võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta tutvustas “Muutusi ajas võrdsete võimaluste volinku laualt”. Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär Eha Reitelmann tutvustas Eesti naiste tugikeskuste tööd, Feministeerimi projektikoordinaator Nele Laos tõi oma ettekandes välja Feminismi ja puuetega naiste kokkupuutepunktid. Teemal “Naisenäoga vaesusest” rääkis lähemalt EAPN Eesti juhatuse esimees Kärt Mere ning E-küberturvest igapäevakasutajale tegid ülevaate Eesti Naisjuristide Liidu juhatuse liige Maarika Pähklemäe koos Estonian Women Programmers tiimiga.

II teemaplokis „Erivajadustega naised Eestis“ kõnelesid meie liikmed ja sõbrad.

Variraporti artikkel 6 ja õiguskantsleri järelvalvest rääkis Monika Haukanõmm ja peres kasvava puudega lapsega seotud muredest ning rõõmudest Anneli Habicht Eesti Puuetega Inimeste Kojast. Enda kogemust emana jagas Margit Rosental-Tustit MTÜst Händikäpp ning loovisiku ja naisena Tiia Järvpõld MTÜst TM Loovus. Alina Poklad Eesti Lihasehaigete Seltsist rääkis enda õpingutest ja tööst ning nende ühendamisest. Christel Sogenbits MTÜst Pane oma meeled proovile tutvustas oma elu pimeda noore naisena.

Foorum lõppes muusikalise meelelahutusega Arsise kellade kooli õpilaste ansamblilt ja klassikalise lauluga Maarja Kaplinskilt ning ühise juubelitordi söömisega. Kõik osalejad said kingituseks Marju Reismaa poolt valmistatud väikese keraamilise meene.

Fotosid üritusest on võimalik näha siin, pildistasid Janika Paulus ning Aivo Kallas.

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit tänab kõiki, kes ürituse korraldamisele kaas aitasid ning foorumist osa võtsid!

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi.