Skip to main content

Tänasest saab taotleda toetust päeva- ja nädalahoiuteenuse kohtade kohandamiseks ja loomiseks.

Sotsiaalministeerium, Pressiteade, 20. veebruar 2019

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas käskkirja, millega kuulutati välja taotlusvoor suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud päeva- ja nädalahoiuteenuse kohtade kohandamiseks ja loomiseks. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 800 000 eurot.

„Eesmärk on parandada päeva- ja nädalahoiuteenuse kättesaadavust, luua suure hooldusvajadusega inimestele sobivad teenusekohad ja suurendada sealjuures ka teenusepakkujate hulka,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Inimeste vajadustest lähtuva kvaliteetse teenuse pakkumine parandab oluliselt sihtrühma toimetulekut ja vähendab lähedaste hoolduskoormust.“

Toetust antakse majutusega teenusekohtade kohandamiseks ja loomiseks. Toetust võib saada siseruumide kohandamiseks, ümberehituseks või renoveerimiseks. Kohandada saab klientide ühiseks kasutamiseks mõeldud ruume või alasid, aga ka näiteks tualettruume või magamistube. Samuti on võimalik saada toetust ruumide varustamiseks vajalike abivahendite või mööbliesemetega.

Taotluse võivad esitada kohalikud omavalitsused, juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad või soovivad tegutseda erihoolekandeteenuse pakkujana. Toetuse suurus projekti kogumaksumusest on 85%. Maksimaalne toetus ühe uue teenusekoha loomiseks on 10 000 eurot ning olemasoleva teenusekoha kohandamiseks 2000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 22. aprill 2019 .

Muu hulgas allkirjastas minister Iva määruse, millega ja võimaldatakse suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele mõõduka intellektihäirega inimestele kasutada päeva- ja nädalahoiuteenust. „Edaspidi saavad päeva- ja nädalahoiuteenust kasutada lisaks raske ja sügava intellektihäirega inimestele, kes vajavad suures mahus hooldust, ka mõõduka intellektihäirega inimesed, kes vajavad väga palju järelevalvet ja tegevusjuhendaja kõrvalabi,“ ütles minister Iva.